• fra venstre: Greif Sæther (daglig leder FLOW Trøndelag VVS), Håvard Hildrum (salgs- og narkedsansvarlig FLOW Trøndelag VVS) og Stig Einar Mork (daglig leder Svartisen VVS)

Svartisen VVS AS blir en del av FLOW Group

– Det var fokuset FLOW Group har på kundene, sammen med systemene for kvalitet og det tette kollegiale fellesskapet som var avgjørende for beslutningen om at Svartisen nå blir en del av FLOW Group, sier Stig Einar Mork, daglig leder i Svartisen VVS AS.

0

For et år siden gikk Stig Einar Mork ut av medlemskapet i rørleggerkjeden VB, og ble en frittstående rørleggerbedrift uten kjedetilknytning. Rørleggerbedriften Svartisen VVS holder til på Halsa i Meløy kommune og har Meløy, Gildeskål og Rødøy kommune som nedslagsfelt. Siden etableringen i 2013 har Svartisen VVS med i dag 5 medarbeidere hatt et bredt spekter av oppdrag for både profesjonelle og private kunder.

Lette etter en samarbeidspartner
– Jeg valgte å gå ut av tradisjonell kjede fordi jeg opplevde at kjeden ikke hadde nok fokus på det min bedrift trenger for å utvikle seg videre. Jeg har også erfart hva det vil si å stå alene, på godt og vondt. Derfor har jeg lett etter en samarbeidspartner som kunne hjelpe meg med å rigge Svartisen VVS for fremtiden, forteller Stig Einar Mork i Svartisen VVS.

Han hadde fulgt med på FLOW Group fra sidelinjen en tid før kontakten ble opprettet. Fokuset på kunden med gode kvalitetssystemer i ryggen vakte interesse. Et forpliktende faglig og kollegialt fellesskap med felles mål om å utvikle bedriftene sammen, hadde Stig Einar Mork savnet i flere år.

Blir en bedre leverandør for kundene
FLOW Group er et profesjonelt partnerskap på tvers av tekniske fag. Flere bedrifter gikk sammen for å samarbeide på tvers av tekniske fag og å bli mer profesjonelle. Bedriftene i FLOW Group har full kontroll over egen bedrift og lokalt marked, men har et overbygg med felles tjenester og felles systemer.

– Profesjonaliseringen som FLOW står for og som Svartisen VVS nå får ta del i, vil gjøre oss til en enda bedre leverandør for kundene våre, sier Stig Einar Mork.

Han legger til at selv om FLOW-bedriftene har fokus på de profesjonelle kundene, vil Svartisen VVS fortsette med oppdrag for private.

– Vi arbeider i et begrenset marked, så vi vil ikke si nei til kunder. Tvert imot vil fokuset vi har på å bli en god leverandør for de profesjonelle kundene også smitte over på de øvrige kundene våre, utdyper han.

Starter med ISO 9001-sertifisering allerede første driftsuke
FLOW-bedriftene har laget et eget opplegg for å lose bedriftene gjennom ISO 9001-sertifisering. Allerede første driftsuke i FLOW starter sertifiseringsarbeidet med første videomøte. Sertifiseringen gjøres med god støtte fra de øvrige bedriftene.

– Første videomøte for å komme i gang med ISO 9001-sertifiseringen er allerede denne uken og de nye nettsidene våre er på plass. Måten FLOW-bedriftene utvikler seg selv og hverandre på imponerer meg, sier Stig Einar Mork.

Vekst i nord
Håvard Hildrum i FLOW Trøndelag VVS gleder seg over at FLOW Group fortsetter veksten videre nordover.

– FLOW Group sitt mål er å være en profesjonell og god leverandør for kundene våre. Vi ønsker også å vokse som en totalteknisk aktør innenfor VVS, Elektro og Klima over hele landet. Da trenger vi visjonære bedrifter med ambisjoner som Svartisen VVS med på laget, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Trøndelag VVS.

Han understreker at den videre veksten til FLOW i Svartisen VVS sitt markedsområde vil skje gjennom Svartisen VVS.

Nå ser Stig Einar Mork og medarbeiderne i Meløy-bedriften frem til å ta del i det tette faglige fellesskapet FLOW, komme i gang med IT-systemer som gir bedre drift og oversikt. Kompetanseprogrammene blir også et løft for Svartisen VVS.

– Valget jeg har tatt vil gjøre oss betraktelig mer robuste. Vi vil dra nytte av stordriftsfordeler og kan bruke tid på å gjøre en god jobb for kundene våre. Alt i alt vil det gjøre oss sterkere i markedet og bedre marginer, slik at vi sikrer arbeidsplasser både i dag og i fremtiden, avrunder Stig Einar Mork.