Adm.direktør Jon Sandnes i BNL,Foto: Moment Studio

Ny strukturstatistikk: Omsetning i byggenæringen nærmer seg 600 mrd.

SSB la frem de foreløpige tallene i strukturstatistikken for den utførende delen av næringen for 2018. – Tallene viser at den lange perioden med vekst fortsatte og aktiviteten ble rekordhøy i 2018, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

0

Tallene viser utviklingen i antall foretak, omsetning og ansatte.

  • Antall foretak: 58 429 – en økning på 1% siden 2017
  • Antall sysselsatte: 254 430 –  en økning på 3,5 % siden 2017
  • Omsetning: 599 096,9 – en økning 7,3 % siden 2017

Når omsetningen øker mer enn antall ansatte, kan dette være en indikasjon på at produktiviteten også har økt i næringen, sier Sandnes videre.

Arbeidsledigheten er også lav, samt våre bedrifter melder om at spesielt fagarbeidere er svært etterspurt i næringen.

Ikke før de endelige tallene kommer, trolig over nyttår, vil det være mulig å bryte de ned på lavere nacekodenivå og dermed finne utviklingen for de enkelte bransjene.

Strukturstatistikken er NACE 41-43, tradisjonelt kalt den utførende delen av byggenæringen.