Det var stor entusiasme på avdelings- og opplæringskonferansen.. Foto: Rørentreprenørene Norge

Sterk lærlingevekst hos opplæringskontorene

Samlet har opplæringskontorene til Rørentreprenørene Norge en økning i antall løpende lærekontrakter på ti prosent fra i fjor. Både svært gledelig og høyst nødvendig.

0

Flest lærekontrakter har Oslo med 356. Med så mange er det naturlig nok vanskelig å øke mye relativt sett, men veksten er likevel på to prosent. Likevel har nummer to på listen, Bergen, en økning på 11 prosent til 193 lærekontrakter. Like stor vekst har Rogaland, med 178 kontrakter nå.

Den aller største økningen er det Agder som står for. Årets 78 lærlinger betyr en økning i lærekontrakter på hele 29 prosent. Ingen av landets opplæringskontorer har nedgang i antall løpende lærekontrakter.

Stort rekrutteringsbehov
– Opplæringskontorene våre gjør en strålende jobb, og det vet vi de kommer til å fortsette å gjøre. Vi som bransje har virkelig en styrke i at vi kan tilby fagspisset rørleggerutdanning over hele landet. Rørbransjen er soleklart dyktigst til å tenke lærlingens beste og er opptatt av å styrke det faglige – det gjør oss rustet for fremtiden, sier Eline Hermine Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Tall fra Byggenæringens Landsforening (BNL) viser at det i 2030 vil være behov for 4500 flere rørleggere enn vi har i dag. Bransjen må altså forberede seg på å ta inn langt flere lærlinger enn i dag.

– Vi skal lykkes i å fortsette økningen i antall lærlinger i rørleggerfaget og ønsker å finne måter å arbeide med dette på som inkluderer flest mulig aktører i bransjen. Utgangspunktet for Rørentreprenørene Norges rekrutteringsarbeid er prosjektet “Bli rørlegger” – som i år satser på mer synlighet i sosiale medier, sier Heyerdahl Eide.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk, Rørentreprenørene Norge