Fukt kan forårsake store ødeleggelser (Foto: Colourbox)

Ny standard for organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging er på høring

Frist 1. september

0

Forslaget til standarden NS 3514:2019 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, beskriver en metode for å sikre mot fuktskader på og i bygninger knyttet til aktiviteter og hendelser i utførelsesfasen. Forslaget er på høring fram til 1. september.

Dårlige rutiner og liten oppfølging i av byggearbeider resulterer i kostbare skader og gir i noen tilfeller mugg, råte og sopp i konstruksjonene. Helseproblemer i form av allergi og luftveissykdommer er ofte forårsaket av innebygd fukt som har gitt grobunn for mugg og sopp.

Standarden stiller krav til fuktplanlegging og organisering, mottak og lagring av materialer, værbeskyttelse av uferdig bygning, byggtørking og klimatisering og fuktmåling. Standarden viser også eksempler på rutiner og momentlister knyttet til kravene.

Høringen
Forslaget til standard, som benevnes prNS 3514:2019 når den er på høring, er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 346 Fukt i bygninger. Standarden er på høring fram til 1. september 2019. Last ned høringsforslaget på Standard Norges gratis tjeneste “Standarder på høring”. 

Mer info?
Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Dag Hamre.