Roger Lunde, Administrerende direktør i Brødrene Dahl. .

Solid salgsvekst for Brødrene Dahl

Det ble en solid salgsvekst for BD-konsernet i 2018. Rekordomsetningen landet på 8,5 milliarder og en vekst på over 8%. Resultat ble på linje med tidligere år.

0

– Året 2018 har vært et spesielt år på mange måter. Vi gjennomførte reorganiseringer og kostnadskutt i første halvdel av året, og opplevde sterk salgsvekst gjennom høsten og vinteren. Vi er i en spennende bransje med store endringer og sterk konkurranse, sier Roger Lunde, adm. direktør i Brødrene Dahl.

– Spesielt gledelig er det derfor at vi klarer å vokse på netthandel og samtidig øke salget i våre over 50 servicesentre. Veksten på web/netthandel var på over 40% i andre halvår. BD omsatte for over 1,7 milliarder kroner på elektronisk handel i 2018. Dette gjør at vi har blitt mer produktive og kostnadseffektive. Vi klarer derfor å øke vår konkurransekraft og møte kundenes krav, påpeker Lunde.
– Vi har også en bra salgsutvikling i våre servicesentre. Et BD servicesenter skal være fullt at det en rørlegger trenger. Her skal det være «full-range» og mange rørprodukter, samt kompetente og serviceinnstilte medarbeidere.

– Det er gledelig å se at vår servicesenterstrategi fungerer, samtidig som at markedet for service, rehabilitering og ombygging vokser. Vi har et sterkt fokus på rørleggere og rørkunder, påpeker Lunde.

BD har også startet det nye året bra, og januar-salget er oppløftende over hele linjen. Både på salg, e-handel og i servicesentrene.
– Vi ser frem imot et spennende og innholdsrikt år i en bransje som er i stadig endring og utvikling, avslutter Lunde.