Daglig leder Jo Helge Gilje, SGP Armatec AS, på Reflex’ stand under ISH i Frankfurt hvor man viste fram en rekke spennende nyheter.

– Vi har produktene og kompetansen som bidrar til effektiv bygging av energianlegg

SGP Armatec på ISH 2019:

0

Et energianlegg yter aldri mer enn hva den dårligste komponenten kan levere. Kvalitet i alle deler og komponenter som snakker sammen er viktig. Enklere utlufting av anlegg og fjerning av magnetitt er eksempler på dette. Å bygge effektiv er dessuten alfa og omega.

I mer enn 90 år har SGP Armatec hjulpet rørleggere og entreprenører med å plukke fram komponenter til å skape effektive energisystemer. En leverandør som i mange år har levert gode komponenter og stadig kommet med spennende nyheter er Reflex.
– Vi har levert utstyr fra Reflex i mer enn 40 år, og de er en av våre absolutt største leverandører, forteller daglig leder Jo Helge Gilje, som på Reflex’ stand under ISH i Frankfurt viser fram en rekke spennende nyheter.

Mindre og bedre vakuumluftere
Å bygge energianlegg handler om å finne det rette utstyret og komponere anlegget slik at alt står bra i forhold til hverandre. Noe av det viktigste her er å få ut gass fra systemet. Selv om det ikke finnes gass i rørsystemet i teknisk rom vil det kunne dannes bobler og luftlommer i periferien av et energisystem, noe som skyldes trykk- og temperaturforskjeller. Luftlommer forstyrrer reguleringsventiler, reduserer virkningsgrad på sirkulasjonspumper og reduserer varmeoverføringen og må derfor ut av systemet. Ved etterfylling av vann eller service på anlegget vil det komme ny luft inn. Undersøkelser viser at virkningsgraden på et anlegg med mye gasser og slam kan være over 10%-poeng lavere enn for et anlegg med rent, gassfritt vann.

Vakuumutlufter fra Reflex

– En vakuumlufter er et nyttig verktøy for å fjerne luft ute av energisystemer. Med vakuum trekkes luften ut og slippes ut gjennom ventil. Produsenten Reflex tar fram stadig nye og mindre løsninger for dette formålet. Nå har man kommet med små, vegghengt modeller, som er ment å henge permanent i teknisk rom. Men det kan for all del tas med fra anlegg til anlegg. En vakuumbehandling vil som regel foregå over noen dager, men etterpå kan man flytte utstyret til et annet anlegg for samme behandling. Den siste vegghengte modellen skal også kobles til fødevannet for å lufte dette før det kommer inn på systemet, forteller Gilje, som anbefaler å ha permanent montert lufter på større anlegg, både for vann og glykolbaserte systemer.

De nye modellene kan også kommunisere med ekspansjonskar slik at mengden vann i systemet reguleres automatisk for best mulig funksjon og jevnt trykk.

Effektiv bygging fra samlestokk
Den som skal bygge energianlegg har i utgangspunktet ikke mye tid på seg, og bør helst jobbe effektivt for å kunne tjene penger. SGP Armatec bistår ofte med tegninger og gode løsninger, layout på anlegget, med plassering av de viktigste komponentene, slik at man jobber smart.

Saken fortsetter under bildet:
– Mye handler om å få plassert de store delene i rommet, og da særlig riggen til samlestokken på rett sted, deretter går alt som regel greit. Med de nye kompakte samlestokkene fra Reflex og tegninger fra oss sparer man tid i startfasen og slipper å lure på hvor man skal begynne. Enkelte liker å sveise samlestokken selv, men her er det egentlig ikke så mye å spare, det er som kjent særskilte regler for varme arbeider, og gode sveisere henger ikke på trær, sier Gilje.

På tross av at de fleste energianleggene har samme funksjoner er det tradisjon for å tegne anleggene selv, noe som både koster tid og penger. Her tilbyr SGP Armatec standard løsninger som betydelig reduserer tiden det tar å tegne og bygge anleggene.

– Ser man på tid og penger under ett lønner det seg sjelden å bruke tid på å tegne og konstruere selv. Vi gjør det effektivt og leverer komplett dokumentasjon, klart for FDV. I forbindelse med service og sporbarhet er det fornuftig å ha orden på dette, så kan man heller konsentrere seg om å bygge effektivt, sier Thom Konow, leder for Bergenskontoret hos SGP.

Ekspansjon og magnetitt
Reflex er også en pioner i design og funksjon på ekspansjonskar, og ved siden av å levere et komplett program har man tatt teknologien flere skritt framover. Under ISH i Frankfurt viste man fram en rekke store modeller som er utstyrt med kompressor. I store systemer vil trykket kunne variere betydelig om man ikke har effektive systemer til å balansere med. De meste avanserte modellene står på veieceller slik at de hele tiden registrerer fyllingsgraden og kompenserer for dette med kompressor.
– Både de som er utstyrt med kompressor og de som har egne pumper sørger for å jobbe optimalt og sørge for energieffektiv drift i store bygg. Disse ekspansjonskarene vil også kommunisere med vakuumluftere slik at de jobber på lag for å holde både vannmengde og trykk stabilt, forklarer Gilje.

En viktig oppgave som skal ivaretas i energisystemer er å fjerne slampartikler og metallforbindelser(magnetitt) som dannes over tid. Disse vil kunne forstyrre driften og reduserer levetiden på komponenter, som sirkulasjonspumper og ventiler.
– Produktet Exdirt V er en felle som fjerner smusspartikler og forhindrer flytende urenheter fra å bli båret sammen med strømmen og bosette seg i systemet. Dette resulterer i større driftssikkerhet, lengre levetid, mindre vedlikehold og en mer effektiv varmeoverføring og kjøling gjennom hele systemet. Å tømme fellen gjøres med et enkelt håndgrep, og den er klar for å sikre drifte i en ny periode, forteller Gilje. Exdirt V er ny i den forstand at dette er en modell som kan monteres i loddrette rørstrekk – der forholdene tilsier at dette er fornuftig.