Daglig leder Bergljot Woll og Georg Gran hos Gran VVS er overbevist om at samling om VVS Norge er eneste farbare vei å gå for å møte den økte konkurransen. Foto: privat.

Fra skepsis til begeistring for VVSNorge

Larmerud Rørservice AS og Gran VVS AS:

0

Daglig leder Bergljot Woll hos Gran VVS er overbevist om at samlingen om VVSNorge er eneste farbare vei å gå. – Dette er absolutt fremtiden, og jeg forventer at flere vil komme inn i denne grupperingen. VVS Norge kommer til å bli en aktør å regne med, sier hun til VVSforum.

Gran VVS er en Comfort-butikk i Revetal i Vestfold. Bedriften ble etablert i 1983 av Berljot Woll og hennes mann Georg Gran, og er i dag i overkant av 40 ansatte. Omsetning i 2018 var på 87 millioner kroner, og målet er å runde 100 millioner i løpet av få år.

Tøff konkurranse
– Men konkurransen er tøff. Vi har alltid møtt utfordringer og konkurranse, og alltid tenkt at prisene ikke kan bli lavere nå. Men vi må tilpasse oss det markedet vi er i, og VVS Norge er et godt svar på dette, mener Woll.

Til tross for at de er en bedrift rettet mot prosjektmarkedet, har de mange av de samme utfordringene med økt konkurranse fra netthandel.

– Jeg ser likhetstrekk med hvordan eksempelvis dagligvarebransjen er blitt konsolidert og har styrket kjedenes konkurransekraft. Noe av det samme tror jeg vi vil se i vår bransje. Vi må satse på færre leverandører og færre produkter. Det er slik vi kan være konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Ser resultater
Woll hevder de allerede ser resultater i form av bedre priser og sortiment

– Tidligere har vi hatt godt samarbeid med andre, større aktører. Her ser vi nå et enda større potensial ved at vi er en del av et større fellesskap, sier hun.

  På hvilken måte merker dere VVSNorges tilstedeværelse i de daglige rutinene?
– Svært lite, men vi opplever at innkjøperne informerer godt, og så vet vi at det jobbes med ulike prosjekter i kjeden som på sikt vil bidra til å gjøre arbeidshverdagen vår lettere.

Har inntredenen i VVSNorge ført til store endringer i produktspekteret for dere? Altså at det er blitt mange nye produkter og færre leverandører? Vil ikke det i tilfelle føre til redusert utvalg for sluttkunden?
– For oss er ikke dette noen utfordring, vi har et bredt og godt utvalg. Og vi vet også at det er vi som fagfolk som i stor grad påvirker hva kundene vil ha – kundene stoler på våre anbefalinger. For øvrig opererer vi vesentlig i det profesjonelle markedet, og der er det vi som avgjør materialvalget.

– Når kundene kommer i butikken for å handle, er de opptatt av hvilke fabrikat de får, eller er de mest opptatt av at produktet dekker den funksjonen de har behov for?
– Utvalget vårt er godt nok. Ved å smale inn utvalget blir vi bedre kjent med de valgte leverandørenes sortiment. Vi blir også bedre skolert av leverandørene våre. Det viktigste for kundene våre, er at de blir godt ivaretatt av kundebehandlerne våre. Dessuten er det i grunnen ganske få merker som er godt kjent hos kundene. Kundene stoler på oss som fagfolk.

Er det en utfordring at/om rørleggerne knyttet til bedriften må bytte tekniske produkter/løsninger de har vært vant til å jobbe med og har kompetanse om?
– Prinsippene for bruk av produkter er tilnærmet likt. Prosedyrene og kravene er like. Vi opplever i stor grad at rørleggerne våre er positive. Nå må det sies at vi brukte mange av de valgte leverandørene fra før.

 Hvor opptatt er dere av at de valgte leverandørene også er en kompetanseleverandør?
Svært opptatt. De valgte leverandørene er det.

Ved å utfordre leveringsleddet gjennom å presse priser og hente ut mer bonuser, er det en fare for at det kan gå på bekostning av kompetanseoverføring fra leverandørene?
– Det tviler jeg sterkt på. Det er så strenge krav til kompetanse i dag. Og så er det jo slik at vi jobber mye tettere med de leverandørene som er valgt som samarbeidspartnere for at vi sammen skal løfte omsetningen slik at dette blir en vinn-vinn-situasjon.

Hva mener du blir det viktigste konkurransefortrinnet for dere i årene framover?
– Vi får et sortiment som vi kjenner godt. Varene vil bli levert til riktig tid. Det er mer forutsigbart.

– Enkelte hevder de kan få bedre innkjøpspriser ved å forhandle lokalt enn gjennom kjeden, og derigjennom bedre inntjening. Er dette en trussel mot lojaliteten til kjeden?
– De medlemmene som mener dette bør ikke være medlemmer. Vi må tenke langsiktig, og være litt tålmodige. Vi i Comfort og VVS Norge er jo bare helt i starten av en ny og spennende reise som bare kommer til å bli bedre og bedre i årene fremover, understreker daglig leder Bergljot Woll hos Gran VVS.

Var skeptisk
Daglig leder Geir Sparengen hos Larmerud Rørservice legger ikke skjul på at han var skeptisk til modellen VVSNorge lanserte, samt at selskapet skulle ledes av folk med bakgrunn i dagligvarebransjen. I dag er skepsisen snudd til begeistring, sier han til VVSforum.

Larmerud Rørservice AS driver  nyoppusset Bademiljø-butikk på Sofiemyr, har 23 ansatte og en årlig omsetning på 38 til 40 millioner kroner.

– Jeg vil beskrive rørleggere som skeptiske til endring fra bunnen av. Dette er en sunn skepsis, men gjør at endring ofte oppleves som vanskelig.

Dagligvarebransjen
Bedriften har vært en del av Bademiljø i mange år, som alltid har vært ledet av folk med høy fagkompetanse i bransjen.

– Da vi fikk en leder med erfaring fra dagligvarebransjen (Thorbjørn Theie), slo den naturlige skepsisen litt inn. Men gjennom flere møter ble vi overbevist om at det var læring å hente fra hvordan dagligvarebransjen og andre bransjer har organisert seg i møtet mot tøffere konkurranse.

Sparengen har tro på at VVS Norge kan bli en stor og viktig aktør og være med å styrke deres konkurransekraft, særlig mot aktører som Megaflis og OBS Bygg, der de møter tøff konkurranse på pris for synlige varer.

– Vi merker også økt konkurranse fra nettet og at kunder i butikk fort sammenligner våre priser med andre i markedet, sier han.

Strammere budsjetter
Generelt ser han at budsjettene er strammere og at det legges opp til kortere byggetider.

– På et tidspunkt vurderte vi å kutte ut butikk og bare drive med service- og prosjektmarkedet. Det var åpenbart for oss at noe måtte gjøres. VVS Norge er et godt svar på utfordringene i økende grad står overfor. VVS Norge vil knytte oss til et større innkjøpsvolum. Vi får også et tettere samarbeid med grossist enn tidligere. Det gjør at vi tør å satse mer på prosjektene, sier han.