Daglig leder i NOVAP, Rolf Iver Mytting Hagemoen, mener de utførende må bli flinkere til å forstå hvem de snakker med, og gi kunden trygghet og gode referanser. Vi må kunne forklare kostnader og besparelser på en troverdig måte.

Setter rammevilkår og muligheter på dagsorden under Varmepumpekonferansen 2019

Hva kommer til å påvirke etterspørselen etter varmepumper i årene som kommer?

0

Varmepumpekonferansen 2019 avholdes på Quality Hotel Expo på Fornebu 19. og 20. mars. I år retter Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) fokuset på rammevilkår og hvordan varmepumpebransjen kan fortsette å vokse.

– Vi har arrangert Varmepumpekonferansen siden 2008. Konferansen er blitt den største og viktigste møteplassen for bransjen, og fra 2015 har vi hatt konferansen over to dager med omtrent 220 deltakere. Her treffes importører, installasjonsbedrifter, entreprenører, rådgivere, eiendomsselskaper, kommuner, og byråkrater. Her treffer du både de som selger og de som bruker varmepumper. Vi legger til rette for at alle kan utveksle erfaringer fra ulike deler av verdikjeden, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i NOVAP.

Svært gode tilbakemeldinger

Han forteller at arrangementet evalueres hvert år og at tilbakemeldingene er svært positive.

– Vi kartlegger hvordan deltakere er fornøyd med hotellet, gjennomføringen av konferansen og det faglige innholdet. Vi får rørende gode tilbakemeldinger hvert år. Mange legger inn kommentarer om at de er spesielt fornøyd med foredragsholderne og at man treffer mange spennende deltakere. Dette er grunnen til at vi viderefører malen som har vært en suksess tidligere, forteller Mytting Hagemoen.

På dag en fokuserer konferansen på rammevilkår og de viktigste faktorer som påvirker varmepumpebransjen.

­- Vi ser på byggeregler, støtteordninger, energipriser og det generelle fokuset på energieffektivisering i samfunnsdebatten. Vi ønsker å kartlegge hva som påvirker etterspørselen etter varmepumper i årene som kommer, forteller han.

– På dag to ser vi på konkrete prosjekter og hvordan vi kan lære av aktører som har gjort noe nytt, hva vi kan lære av tabber, hva man bør unngå, og hvordan man sørger for gode varmepumpeinstallasjoner. Det handler både om markedsutvikling og hvordan man leverer anlegg som fungerer optimalt, forteller Mytting Hagemoen.

SE HELE PROGRAMMET HER.

Må bli bedre til å kommunisere

Konferansen ser både på hva bransjen kan gjøre som helhet, men også på hva enkeltaktørene kan gjøre.

– For å ta ut potensialet som finnes for varmepumper i årene som kommer er vi avhengig av at flere spesialiserer seg. Det handler også om å jobbe dedikert og at man har en plan for bemanning og faglig utvikling av medarbeidere. Potensialet er stort, men man må jobbe systematisk mot de ulike segmentene, sier han.

Han er opptatt av hvordan bransjen kan sikre at de som bytter ut oljefyren med varmepumpe får gode anlegg som fungerer slik de skal.

– Mange kunder er usikre på hva de skal velge, og noen kunder blir dessverre mer forvirret etter å ha snakket med en varmepumpeleverandør. Vi trenger kompetente selgere som også er gode på å kommunisere og tar kunden på alvor. Dyktige fagfolk gir bedre kundeopplevelser, bedre service og flere salg, sier Mytting Hagemoen.

Han mener det er stor forskjell på å selge varmepumper til styret i et borettslag sammenlignet med å selge til eiere av en enebolig.

– Vi må få alle typer kunder til å føle at de har gjort et godt valg. Vi vet at teknologien er mer enn god nok, og vi har gode varmepumper innenfor alle segmenter. Vi kan også dokumentere at løsningene fungerer godt, men dette må kommuniseres bedre til kundene, forteller han.

– Om vi skal få inn flere varmepumper må vi også forstå beslutningsprosessene. Om du ser på markedet for borettslag ser vi ulike barriere og vi må bli flinkere til å forstå hvem vi snakker med, og gi kunden trygghet og gode referanser. Vi må kunne forklare kostnader og besparelser på en troverdig måte, sier Mytting Hagemoen.

Kårer vinner av Varmepumpeprisen 2019

Under konferansen kåres Årets Varmepumpekommune, og i tillegg utdeles Varmepumpepriser for bygg og større anlegg ut. Formålet med prisene er å løfte frem konsepter, prosjekter og personer som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

– Med varmpumpeprisene ønsker vi å løfte frem gode prosjekter som er realisert de siste årene, og som fortjener ekstra oppmerksomhet. Det kan være spennende anlegg, nyskapning ved bruk av naturlige kuldemedier, eller selskaper som leverer gode løsninger år etter år. Dette er åpent og vi ønsker at man kan nominerer seg selv, eller andre i bransjen som fortjener oppmerksomhet, sier han.

– Det er mange gode prosjekter rundt om i landet, og vi ønsker å vise hvordan man gjennomfører prosjektene på en god måte. Mange av prosjektene fortjener å bli sett opp til, avslutter Mytting Hagemoen.