Mange kraner og blandebatterier måtte trekkes fra markedet etter et tilsyn gjort av Direktoratet for byggkvalitet. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Sammenstilte resultater av tilsyn med tappearmaturer

DIBK: Hva tilsynet avdekket kan du se her

0

Tilsyn med tappearmaturer viste at bransjen må rydde opp og få produktdokumentasjonen på plass. Her finner du oversikt over hvilke produkter vi førte tilsyn med og resultatene fra tilsynet.

I etterkant av direktoratets tilsyn med tappearmaturer, har DiBK fått en rekke henvendelser om innsyn i de konkrete resultatene av tilsynet.

Les også: Tilsyn med tappearmaturer avdekket mange feil 

DiBK har laget en sammenstilling over resultatene av tilsynet med informasjon om merke, modell, teknisk spesifikasjon, utfall av tilsynet og årsaken til hvorfor enkelte produkter ble stanset.

– Det er viktig å påpeke at en slik liste gir et øyeblikksbilde, det vil si informasjon om produktene på tidspunktet for tilsynet. Status kan ha endret seg i etterkant av tilsynet, for eksempel kan sertifikater ha gått ut på dato. Produkter som har vært fjernet fra markedet kan også omsettes igjen dersom dokumentasjonen er fremskaffet av produsent, importør og distributør, sier avdelingsdirektør Janneke Solem i Direktoratet for byggkvalitet.

– Vårt tilsyn med byggevarer omfattet kun et utvalg av produkter, og det er derfor viktig at man alltid etterspør dokumentasjon for de produktene man kjøper, enten de er på denne listen eller ikke, sier Solem.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com