Nå slår de ressursene sammen for å kunne tilby forbrukerne rent vann i boligen: Administrerende direktør Jan-Yngve Magnussen (t.v) og avdelingsleder CT/DT Thomas Vollsæter i BWT Birger Christensen AS ( t.h), har store forventninger til samarbeidet med VVSNorden - her ved Rørkjøps administrerende direktør Frank Olsen.

Samarbeider om renere drikkevann

BWT Birger Christensen AS og VVS Norden forener sin kompetanse:

0
BWT’s E1 filter for enkel håndtering gjør oppgaven med å lage rent drikkevann enklere og tryggere enn noensinne. Ikke bare beskytter det husholdningssystemer mot forurensende stoffer og fremmedelementer i drikkevannet, men tilbyr også noe nytt: Brukerne kan skifte ut den hygieneske filterenheten i løpet av sekunder uten noen avansert teknisk kunnskap:

BWT Birger Christensen AS er ekspert på vann, og har i en markedsledende rolle i Norge på leveranser av renseteknikk. Det norske selskapet er en del av BWT-gruppen (Best Water Technology), Europas ledende virksomhet innenfor vannbehandlingsteknologi. På ISH Messen i Frankfurt presenterte de en rekke nyheter på området; som silfilter, renseanlegg for grunnvann, filter for kjøkkenbenk samt en rekke nyheter for bad, svømmebasseng og velvære.

Nå inngår selskapet et nært samarbeid om produkter og kursing med VVSNorden (VVS Eksperten og Rørkjøp) for renere vann i norske hjem. Et samarbeid begge parter har store forventninger til.

Askøy-skandalen
Drikkekvannskandalen på Askøy,ga oss en påminnelse om at vi ikke kan ta for gitt at vannet vi får servert gjennom springen har den kvaliteten vi forventer. Faktum er at etterslepet hos de norske kommunene innen vann og avløp er skremmende stort, minner Frank Olsen, administrerende direktør i Rørkjøp om.

– Da jeg kom inn i norsk arbeidsliv på 90-tallet, var nettopp etterslepet innen vann og avløp det heteste temaet. Siden er det bare blitt enda verre!

– I alle norske kommuner ligger det i dag rør som er for gamle, hvor vann renner ”av gammel vane” og det lett kan infiltreres bakterier som gir risiko for varianter av det som skjedde på Askøy. Selv om vannkvaliteten naturlig nok har hatt stort fokus i mediene en tid på grunn av denne skandalen, vil det med stor sannsynlighet skje igjen. Derfor må dette tas på høyeste alvor ved at flere av oss i bransjen bretter opp ermene og gjør noe aktivt. Av den grunn har vi nå revitalisert samarbeidet med BWT for å få til spennende og samfunnsnyttige initiativ.

Skape bevissthet
Han får støtte av Jan-Yngve Magnussen  og Thomas Vollsæter, henholdsvis administrerende direktør og avdelingsleder CT/DT i BWT Birger Christensen AS, og trioen forteller til VVSforum at det handler om å skape riktig bevissthet og engasjement rundt temaet, samt høyne kompetansenivået blant rørleggerne ute i felten.

– Nordmenn har generelt lite fokus på den bakteriologiske delen av vanntilførselen til egen bolig. Vi tar for gitt at det vannet som kommer, er rent. Det har dessverre vist seg å ikke holde stikk, og vi har i dag produkter som kan koples på vanninntaket og på kjøkkenbenken som er en svært billig forsikring for at ikke uønskede partikler, virus og bakterier ikke slipper forbi, sier de.

Saken fortsetter under bildet:

Bløtgjøringsanlegget AQA Perla er også et produkt BWT ser store muligheter for rørleggeren. Anlegget beskytter mot kalk. Kalk kan medføre store korrosjonsproblemer og dermed store utgifter. Forskjellen ser man også i rørene og resten av vanninstallasjonene.

– Ved å kople et silfilter på inntaket, får du en god sikring mot rust, slam og dritt i de kommunale rørene. Det hindrer at det ikke slippes inn partikler som tetter siler i kraner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner og øvrige vanninstallasjoner. Når rørleggeren er ute på oppdrag, er det en enkel sak å montere en slik sil, sier Magnussen.

De anslår at et ferdig installert silfilter installert av en rørlegger vil ligge på rundt 5-6.000 kroner for forbrukeren.

For filtreringsproduktene i kjøkkenbenken for renere drikkevann er det heller ikke snakk om mange tusenlapper for at du trygt kan slukke tørsten fra springen helt uten bismak.

– Mange som har forsøkt vannfilter, merker at det har stor betydning for smaken på te og kaffe. Dessuten ønsker folk av personlige eller hygieniske årsaker å ha et filter som en ekstra sikkerhet for drikkevannet. Blant annet er det bekymring for virus og bakterier som kommer med drikkevannet ved lekkasjer, og som gjør deg syk. Bakteriene er så små at de passerer flere trinn i vannverket, og dersom UV-lampene ikke er i full drift kan det komme smitte via drikkevannet, forteller Vollsæter

En rørlegger kan enkelt sette inn en kompakt flertrinnsløsning med partikkelfilter, kullfilter og membranfiltrering under benken på kjøkkenet, som vil fjerne de fleste former for forurensning.

Mange ulike områder
Frank Olsen påpeker at de har mange bedrifter i Rørkjøp kjeden som er genuint opptatt av faget sitt, men som har svært travle hverdager. Samtidig kan ikke det hindre dem i å ta del i nyvinninger og med det kunne være i forkant av det markedet etterspør. Derfor har de behov for kompetansepåfyll, som VVS Norden (Rørkjøp og VVS Eksperten) ønsker å tilføre gjennom dette samarbeidet med BWT.

– Skal de kunne tilby sine kunder produkter for renere vann, enten som en del av et prosjekt eller som merinnsalg, er de nødt til å føle seg trygge på hva de selger. Det BWT leverer, er produkter våre rørleggere bør vite mye om og være ganske gode på. Skal vi få til det, må vi start med å bygge et apparat. Skape gode ambassadører som kan løfte fram viktigheten av vannbehandling og god vannhygiene som en like naturlig del av arbeidsdagen som lekkasjefrie kraner og rør i bygget, sier han.

– Et privilegium gode norske rørleggere har i dag er at de har så mye å gjøre. De løper fra jobb til jobb, slik at vi på et eller annet tidspunkt må få ”fanget” dem. Det får vi jo nå til sammen, slik at rørleggerne får opp kunnskapsnivået på akkurat dette med vannbehandling i sin edleste form, sier Jan-Yngve Magnussen.

Kurs for alle
Et viktig område i samarbeidet, er kurstilbud til alle rørleggere i VVS Norden –

– Vi vil bygge smarte og gode kurstilbud som gjør det enklere for BWT, som en viktig partner, å nå ut til hele det norske folk med sine produkter. Da snakker vi 800 bedrifter tilgjengelig umiddelbart, som dekker norgeskartet rimelig bra. Vi jobber på to plan: Å få forbrukeren til å etterspørre produkter for renere vann, og rørleggeren til å respondere ved å ha produktet, sier Olsen.

– Gjennom dette samarbeidet, tar Rørkjøp og VVS Eksperten en viktig posisjon overfor forbrukermarkedet og sier at det er de som har kompetanse til å levere rent vann. Og det er verdt å minne om at rørleggeryrket er kanskje verdens viktigste yrke, nettopp ved at de leverer rent vann, som samfunnet er avhengig av. Vi i BWT skal jobbe med å bevisstgjøre og motivere rørleggere til å bli enda bedre også på vannrensingssiden, sier Thomas Vollsæter.