Torstein Pedersen, regionsdirektør Oslo i GK Rør, opplever at det er sjeldent avvikene i kontraktene går i underentreprenørens favør. Han mener det handler om å overføre risiko ned i verdikjeden

Rørentreprenørene må bli flinkere til å forstå risiko i kontraktene

- Kompetanseheving og skolering i kontraktsformer må prioriteres

0

Konflikter har vært et gjennomgående tema i byggenæringen i mange år. En av hovedårsakene til konflikter er avvik fra Norsk Standard og liten forståelse for risiko blant underentprenørene, mener Torstein Pedersen, regionsdirektør Oslo i GK Rør.

Konflikter har vært et gjennomgående tema i byggenæringen i mange år. En av hovedårsakene til konflikter er avvik fra Norsk Standard og liten forståelse for risiko blant underentprenørene, mener Torstein Pedersen, regionsdirektør Oslo i GK Rør.

– Dessverre opplever vi at konfliktnivået er stigende. Konfliktene har ofte sitt utspring i tolkning av kontrakter som har store avvik fra Norsk Standard. Entreprenørene viderefører kontrakter de får av sine utbyggere og skriver avvik fra Norsk Standard for å posisjonere seg bedre enn hva standarden gir uttrykk for. Det er sjeldent avvikene går i underentreprenørens favør, og det handler om å overføre risiko ned i verdikjeden, sier Pedersen.

Han opplever at problematikken er like utbredt i alle fag, og at dette primært handler om kontraktsformen.

– Den graden vi aksepterer slike avvik er avhengig av hvor travelt det er i markedet. I trange tider kan man bli presset til å ta kontraktene, mens i bedre tider har underleverandørene bedre forhandlingsgrunnlag, sier han.

Trenger skolering i kontraktsformer
Pedersen mener den enkleste måten å redusere konfliktnivået på er gjennom kompetanseheving og skolering i kontraktsformer.

– Når hovedentreprenøren har kurset seg opp på kontraktsformer, må også underentreprenører kurse seg opp. Vi må forstå det juridiske innholdet i kontrakten, og hva som styrer en konflikt. Skolering er den beste måten å redusere konfliktnivået på, sier han.

– En prosjektleder må selvfølgelig kjenne kontrakten, men det å kunne hele Norsk Standard er noe helt annet. Man trenger ikke nødvendigvis juridisk kompetanse, men man må kjenne risikoelementene i kontrakten. Siden det er mange særbestemmelser i store kontrakter, må vi ha høyt kunnskapsnivå for å forstå risikoen. Enklere kontrakter som følger Norsk Standard hadde redusert konfliktnivået, sier Pedersen.

Spesialisering
Rørbransjen blir stadig mer avansert, med avanserte varmepumper og andre energieffektive tekniske løsninger.

– Som en totalteknisk entreprenør hjelper vi kunden gjennom å ha spesialister i ulike avdelinger. Vi tar ansvaret for grensesnitt og gjør det enkelt for byggherre. Om byggherre «shopper» spisskompetanse fra ulike leverandører vil man ofte sitte igjen med grensesnittproblematikk, sier Pedersen.

– Komplette tekniske løsninger er en bedre både internt fordi vi alltid finner den beste løsningen, og blir flinkere på produktene for hvert prosjekt. Spesialisering er bra, men det viktigste er at man binder sammen løsningene i en totalpakke. Det er ikke alle like gode på. Om byggherre velger å «shoppe» løsninger må man være eksepsjonelt god på grensesnitt. Når det blir uklarheter i hvem som har ansvaret for leveransen kan dette også være årsak til konflikter, sier han.

– Om det oppstår et problem med en totalteknisk leverandør er det mye enklere å finne årsaken. Totaltekniske entrepriser gir fordeler for alle parter, forteller han.

Han oppfordrer også alle hovedentreprenører til å ta inn flere lærlinger.

– Utviklingen går mot at store entreprenører er blitt innkjøpsorganisasjoner. Vi ønsker at bransjen i større grad skal drive med egenproduksjon, avslutter Pedersen.