Illustrasjonsfoto. Foto: IFI.no

Revidert Norsk Standard for lydklasser

Frokostmøte i regi av Standard Norge:

0
Standard Norge offentliggjør en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy i et frokostmøte 20 september. I den nye utgaven av NS 8175 har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På seminaret lærer du mer om endringene og hvordan standarden kan brukes.

Det skriver Standard Norge i en artikkel på sine hjemmesider.

NS 8175 Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper inneholder grenseverdier for lydforhold for de fleste typer bygningene som for eksempel boliger, arbeids- og publikumsbygg, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Byggteknisk forskrift (TEK 17) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger og henviser til standardens forrige utgave fra 2012. Den nye utgaven kan også tilknyttes til TEK17 dersom bygningsmyndighetene bestemmer det.

Viktige endringer i standarden handler blant annet om utvidelse av grenseverdier for boliger og lydforhold i uteoppholdsarealer.

Seminaret holdes 20. september 2019 fra kl. 08.30-11.00, med frokost fra kl. 08.00. Sted er Multiconsults auditorium, Nedre Skøyen vei 2, Oslo

Streaming: Interesserte som ikke kan delta, kan følge arrangementet direkte (lenke kommer). Du kan også se opptak av denne sendingen i etterkant.

Påmelding og program her

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com