Illustrasjon VKE

Revidert F-gass og norsk nedfasingsplan vedtatt

Revidert produktforskrift er nå publisert på Lovdata. Tidsbegrenset gyldighet på F-gass-sertifikat gjøres gyldig fra 1. juni 2020, så eventuell resertifisering må gjøres før den tid.

0

Hvilke krav som vil gjelde til resertifisering, skal bestemmes av Miljødirektoratet. Det fastslås i selve forskriftsteksten:

§ 6a-3a.Sertifikat for personell som håndterer fluorholdige stoffer
Sertifikat utstedt i medhold av § 6a-3 andre ledd og forordning (EU) nr. 517/2014 artikkel 10 skal ha en gyldighet på 5 år fra utstedelsesdato. Etter dette tidspunktet må sertifikatet fornyes.

Miljødirektoratet fastsetter nærmere krav til slik resertifisering.

Du kan lese hele forskriften hos Lovdata her.

Kilde: vke.no