Stig Rath har sluttet i VKE og startet egen virksomhet. Han er ekspert på lover, forskrifter, standarder og risikovurderinger innen kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. Nå tilbyr han råd, kurs og tekster gjennom Stig Rath Consulting.

Råd om regelverk, standarder og risikovurderinger

Stig Rath er ekspert på lover, forskrifter, standarder og risikovurderinger innen kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. å tilbyr han råd, kurs og tekster gjennom Stig Rath Consulting. Han kommer fra jobben som fagdirektør kulde i VKE.

0

-Teknologiskiftet har utløst et behov for mer kunnskap om lover og regler i kulde- og varmepumpebransjen, og økt innkjøpskompetanse hos byggherrer, sier Rath .

Han har erfaring fra alle sektorer av kulde- og varmepumpebransjen, ikke bare teknisk, men også lover, forskrifter, og sikkerhetsstandarder. Rath har i en årrekke deltatt aktivt arbeid med dette som EU sin representant for små og mellomstore kulde- og varmepumpebedrifter inn i standardiseringen (Small Business Standards SME Expert Refrigeration), en rolle støttet av Standard Norge og den europeiske kulde- og varmepumpeforeningen AREA.

Nå tilbyr Rath sin kompetanse til  anleggseiere, entreprenører, rådgivere, leverandører, organisasjoner og myndigheter. Stig Rath kommer fra jobben som fagdirektør kulde i VKE, er utdannet kulde- og varmepumpeingeniør og forfatter. Se www.srcon.no for mer info og kontaktopplysninger.