Illustrasjonsfoto: PAM Norge

Stilles større krav til materialvalg og løsninger i vannforsyningen

PAM Norge arrangerer støpejernsseminar i september:

0

Norske ledningseiere står foran store investeringer i ledningsnettet i årene som kommer, og økt fokus på sikkerhet i vannforsyningen betyr at det nå er enda viktigere enn noen gang tidligere å stille de rette kravene til materialvalg og løsninger.

Arrangementet holdes på Scandic Airport Hotel, Gardermoen den 19.september i år og har fokus på støpejern som materiale. Seminaret henvender seg i første rekke til beslutningstakere hos kommuner, vannverk og VA-rådgivere i tillegg til nøkkelpersoner hos grossister og entreprenører.

Håkon Killerud, markedssjef PAM Norge AS.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og vi har et felles ansvar i å forvalte denne verdifulle ressursen på en bærekraftig måte. Det store spørsmålet er hvordan fremtidens løsninger skal designes og hvilke materialegenskaper som bør vektlegges. Seminaret vil belyse dagsaktuelle temaer knyttet til støpejern satt inn i en kontekst som vi håper kan bidra til økt forståelse og trygghet for de valg som ledningseiere og rådgivere står overfor.  Til å belyse disse temaene har vi fått med oss spennende forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og sin kunnskap. Vi er sikre på at dette blir en spennende og interessant dag, og håper seminaret også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker, sier Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge.

Det tilbys også et eget opplegg for eventuelle ledsagere under seminaret med tur til fantastiske Hadeland Glassverk. Ønsker man å kombinere seminaret med et weekendopphold i Oslo, har vi også et tilbud på dette hvor vi kan sette sammen en pakke inkludert overnatting og aktiviteter.

Killerud nevner at det er begrenset med seminar-plasser, da målet er å gjennomføre en kompakt og god fagdag med diskusjoner om vannbransjen og krav til materialvalg og løsninger. – Vi har satt et tak på 70 plasser, så ikke vent for lenge med å melde deg på, sier Killerud.

Møteleder for konferansen vil være Terje Skramstad, avdelingsleder for Norconsult sin avdeling for vann og avløp på Hamar. Skramstad har jobbet som rådgivende ingeniør innen VA-bransjen i mange år.

Ytterligere informasjon om temaer, foredragsholdere og påmelding finner dere her.