På bildet: Denis Osmancevic, salgssjef i Interfil, ( t.v), og Vegard Ottesen som har jobbet ved Interfil i en årrekke, blant annet som salgssjef og daglig leder. Han er nå engasjert som faglig rådgiver og produktutvikler ved Interfil.

– Ny standard av ventilasjonsfiltre skal bidra til bedre inneklima

Interfil_ - Store forskjeller på energibruken fra filter til filter:

0

Eurovent Certification Company (ECC) er en nøytral instans som har utviklet et sertifiseringsprogram som omfatter blant annet ventilasjonsfilter. Standarden for test- og klassifisering av ventilasjonsfilter, ISO 16890:2016, har erstattet den gamle EN779-standarden.Nå ønsker Interfil økt fokus på at flest mulig tar den nye standarden i bruk.

– På verdensbasis finnes det flere test- og sertifiseringsstandarder for ventilasjonsfilter. En av hovedhensiktene med ISO16890 var å samle alle disse i en felles internasjonal standard og på den måten forenkle hverdagen til forbrukere. De kan kjøpe filter hvor som helst i verden og kan forholde seg til en og samme standard. Det ble også mye enklere å relatere filtreringsbehovet i forhold til den reelle luftforurensningen, sier Denis Osmancevic, salgssjef i Interfil.

Interfil, en av landets største filterprodusenter med over 10.000 filtervarianter, ble etablert i 1989 av Harald de Presno. Selskapet har fabrikk og hovedkontor i Skjåk og omsetter for omtrent 110 millioner.

– I tillegg var det viktig å få på plass en standard som er mer harmonisert i forhold til reelle utfordringer. Det er stor forskjell på filtreringsklassen du skal bruke hvis du bor på landet sammenlignet med i byen eller i tungt trafikkerte områder. Testene er også veldig forskjellige hvor eksempelvis EN 779 tester filter på en bestemt partikkelstørrelse (0,4 my) som ble utført på en «flat sheet test». Med ISO 16890 tester vi på partikler fra 0,3 til 10 my, på et helmodulfilter og på denne måten klarer å stadfeste hvilken filterklasse dette produktet tilhører, sier han.

Må informere bransjen
Nå håper Osmancevic at både bransjen og forbrukerne får økt bevissthet på ISO 16890.

– Dette er et fellesansvar, med VKE i spissen, at bransjen blir flinkere til å informere om standarden. Men, det er også forbrukers ansvar å tilpasse seg den nye standarden og ta den i bruk. Hvis alle med interesse for bedre inneklima tar sin del, så vil vi klare å opplyse flere. Det er forresten mulig å laste ned Eurovent 4/23 (anbefaling fra Eurovent) på VKE sine hjemmesider, sier han og tilføyer:

– Vi som Eurovent-sertifisert produsent gjør vår del for å opplyse om endringene gjennom foredrag og brosjyrer, samt under kundebesøk og i andre sammenhenger. Vi håper på denne måten å øke bevisstheten rund dette og få flere til å ta i bruk de nye kravene.

Omfattende arbeid
Med mange tusen filtre tilgjengelig blir sertifiseringsprosessen gjennomført på mest mulig effektiv måte.

– Vi kan aldri sertifisere alle produkter, for det er begrensninger i standarden som sørger for det. Alle filtertester som fører til sertifisering blir utført på 1/1 helmoduler (592 x 592 cm), men det er et lite utvalg av andre dimensjoner som kan arve energiklassen på bakgrunnen av helmodultesten, så lenge disse er i samme dukfamilie. Så lenge vi bruker samme type duk på resterende filter, vet vi at kvaliteten er tilfredsstillende, sier Osmancevic.

Store forskjeller på energibruken
Utover for store mengder med arbeid for å implementere standarden i hele organisasjonen inne slutten av 2018, har den nye standarden gitt ubetydelige konsekvenser for hvordan selskapet jobber.

– Jeg vil ikke si at ISO 16890 får store konsekvenser for måten vi beregner energiklasse på nå, kontra EN779. Den nye beregningsmetoden har sørget for at de fleste produktene havnet i mer eller mindre samme energiklasse som tidligere. Endringene er minimale, selv om en liten andel produkter har fått endringer, sier Osmancevic.

Siden livssykluskostnader er viktig å ta i betraktning, mener han innkjøper bør forsikrer seg om at filteret de etterspør følger standarden og er sertifisert.

– Energikostnaden på å drifte et filter kan variere veldig mye fra filter til filter. Vi har sett forskjeller på 600 til 700 KWH pr. filter pr. år, forteller han.

Strenge krav til sertifisering
Han forteller om en strenge krav til sertifiseringsprosessen og at det er enkelt å undersøke om filteret er sertifisert.

– Det enkleste er å ta kontakt med oss og be om datablad på et bestemt filterserie og denne vil da bære Eurovent sin logo, så lenge den er sertifisert. Vi som Eurovent sertifisert produsent blir også jevnlig sjekket av Eurovent for at alle opplysninger vi offentliggjør er korrekte, sier han og tilføyer:

– Våre filter blir årlig sendt til tredjepartstester for å stadfeste at informasjon vi oppgir er korrekt.  Men, det er ingenting i veien for alle som ønsker det, ta seg en tur på Eurovent sine hjemmesider, finne en bestemt produsent og sjekke ut hvilken produkter er sertifisert til enhver tid.

Samarbeider tett med Eurovent
Selskapet jobber tett sammen med Eurovent for å sørge for at testene er nøyaktige.

– Når vi bestemmer oss for hvilken produkter vi ønsker å sertifisere, sender vi inn testrapporter på de produktene utført på vår egen testlab. Der opplyser vi om forskjellige parametere som starttrykkfall, utskylling før og etter utladning, snitt trykkfall, energiforbruk og annet, sier han.

Han forteller at ordningen er et samarbeid basert på tillit og etterkontroll.

– I etterkant av testene får vi besøk av representant fra Eurovent som velger ut fire filtre fra lager i forskjellige filterklasser, avhengig av hva vi har meldt inn og sender disse til testing på uavhengige laboratorier. Testresultatene underbygger det vi har rapportert og på denne måten opprettholder vi sertifikatet. Antallet uavhengige tester er begrenset av høye kostnader. Hadde vi måttet teste alle sertifiserte produkter, så hadde vi nok ikke hatt økonomi til å være sertifisert, sier han.

– Både bransjen og konsumenter får økt sikkerhet med denne sertifiseringen. Nå håper vi at hele bransjen øker fokuset på implementeringen av standarden, avslutter Osmancevic.