Også saneringsbransjen merker økende antall vannskader

Majoriteten av alle skader i boliger i Norge er relatert til vann. Nå merker også saneringsbransjen økende etterspørsel etter saneringstjenester fra vannskader.

0

– Over 70 prosent av skadeomfanget vi får inn er vannrelatert. Dette er en økende trend fra år til år som blant annet er drevet av mer ekstremtvær. Brannskader på den andre siden er synkende i takt med bedret sikkerhetsløsninger og alarmer, sier Hilde Lise Nordahl, administrerende direktør i SSG.

Selskapet bidrar til Finans Norge sin statistikk som viser en total økning på i overkant av fire prosent de siste tre årene.

Flere årsaker

Hun forteller at årsakene til økende vannskader er sammensatte.

– Vi ser flere underliggende faktorer som årsak til den økende vannskadetrenden. I vår statistikk ser vi en økning av antall vannskader på både værrelaterte skader og på andre skader. Værrelaterte skader har i flere år økt med en prosent sett i lys av den totale vannskademengden. Men de siste to årene har økningen vært nesten dobbelt så stor. Vi får oftere og oftere flomskader, lokale styrtregnskader, eller stormrelaterte skader. Vi ser også at skadene kommer i områder med sterk fortetning som over år gir dårligere vannføring og dårligere drenering, sier hun.

– Andre vannskader er også økende og vi ser en tendens til er at dette dreier seg om dårlig rørarbeid, produktfeil eller materialfeil. Oftest mener vi å se at dette er som følge av at vedlikeholdsbehovet ikke har vært utført. Samtidig er det flere av disse skadene som går til kontantoppgjør og vi har stor økning av regress, sier Nordahl.

Jobber med å redusere skadene

Bjørn Tore Hansen, fagansvarlig på vann i SSG, forteller at selskapet er opptatt av å redusere skadene.

– Vi i saneringsbransjen bidrar til å redusere senskadene av en vannskade. Ved å være raskt ute kan vi tørke materialene som fører til at vi slipper å rive de og gjenoppbygge de. Vi bruker en rask tørkemetode som forebygger senskader som igjen fører til mindre riving og gjenoppbygging. Miljøgevinsten er enorm og bare på våre siste 35 skader, hvor denne metoden er benyttet, har vi spart 4600 kg Co2 og 35000 kWh strøm. Ved å unngå riving og gjennoppbyggig sparer vi også forsikringsselskapene for betydelige summer, sier Hansen.

Han forteller at metoden handler om å finne det optimale damptrykket og temperaturen for tørking av ulike byggmatrialer.

– Metoden innebærer en jevn og styrt temperatur som skaper et bestemt damptrykk som dirigerer fukt i ønsket retning, avslutter Hansen.