Kjetil Grønbakken Markeds- og kommunikasjonssjef i Heidenreich AS

– Er også fordeler med fellesnumre

Kjetil Grønbakken, Heidenreich:

0

Markedssjef Håkon Killerud hos PAM Norge er en av flere som mener at for mange produkter selges på såkalt NRF fellesnummer, og at det syndes for mye på grossistnivå. Kjetil Grønbakken, markeds- og kommunikasjonssjef hos Heidenreich, hevder på sin side at fellesnummer har sine fordeler.

Les også: – For mye bruk av fellesnumre på grossistnivå

– Sporbarhet og fokus på kvalitet i beskrivelser av rør og deler har bedret seg, men det er fortsatt et stort forbedringspotensial, mente markedssjef Håkon Killerud hos PAM Norge i en artikkel i VVSforum.

Gjennom mange år har ufullstendig dokumentasjon og mangel på sporbarhet av produkter i VVS-bransjen vært et tilbakevendende tema, og det er jevnlig blitt påpekt at produkter fortsatt selges på såkalte NRF fellesnumre.

Han mente at grossistene har et ansvar for å få sporbarhet og dokumentasjon innarbeidet i sine rutiner og daglig praksis, og kutte ut dagens bruk av fellesnummer.

– Vi som leverandør er påtvunget å dokumentere kvaliteten grundig, mens det er rom for snarveier i grossistleddet. De kan i for stor grad sjalte og valte med produkter når kunden bestiller, hevdet han.

– Er også fordeler
Kjetil Grønbakken, markeds- og kommunikasjonssjef hos Heidenreich, mener på sin side at fellesnumre har sine fordeler.

– De som forholder seg til et konkret produkt, og ikke konkret produsent,  kan med letthet bruke fellesnummer. Vi ser også at fellesnummer brukes konsekvent hos noen av våre leverandører, og da forholder vi også oss til disse fellesnumrene, og ikke selvstendige NRF-nummer, sier han.

Sporing og feil
Når det gjelder sporing og eventuelle feil, har vi som grossist ansvaret for alle produkter som er kjøpt hos oss,  uavhengig av hvilket NRF-nummer som er benyttet, påpeker han.

– Er det for eksempel spørsmål om en reklamasjon på et produkt kjøpt på fellesnummer, så følger vi selvsagt denne opp på lik linje som med andre reklamasjoner. Våre kunder forholder seg til oss som leverandør, og så må vi ta eventuelle reklamasjoner videre mot våre leverandører.

 PS: Vi har bedt om en kommentar til Killeruds innspill også fra Brødrene Dahl og Ahlsell, man de har ikke respondert.