Illustrasjonsfoto av Oen som OBOS planlegger på Ammerud, og som blir det første første leilighetsbygg som bygges som plusshus i Norge.

Oen blir det første plusshusprosjektet OBOS bygger

- Alle våre nye prosjekter skal levere minimum ett tiltak over forskriftskrav

0

OBOS er Norges største boligbyggelag og en av Nordens største boligbyggere. Nå planlegger selskapet 150 nye leiligheter med bygningsintegrerte solceller, lavt varmetap og andre tekniske tiltak som skal gjøre bygningen til Norges første leilighetsbygg som plusshus.

– Når det gjelder valg av varmeløsning ligger Oen i konsesjonsområdet for fjernvarme og det planlegges derfor tilknytning til fjernvarmenettet. Generelt vurderes varmeløsning utifra beliggenhet og ligger prosjektene i konsesjonsområde for fjernvarme er dette varmeløsningen som benyttes. Ligger prosjektet utenfor konsesjonsområdet benyttes ulike løsninger som bergvarmepumper, solenergi eller andre energieffektive løsinger. Det leveres svært sjelden kjøleløsninger i våre boligprosjekter, sier Ida Martine Strøm, Prosjektsjef OBOS Nye Hjem AS.

Fokus på energieffektivitet
OBOS er opptatt av helhetlige løsninger hvor bærekraft og energieffektivitet alltid prioriteres.

– OBOS ønsker å benytte flere løsninger og benytter både solenergi og varmepumper. Oen blir det første plusshusprosjektet OBOS bygger, og solceller i dette omfanget blir nytt for oss, sammenlignet med varmepumper som allerede benyttes på flere andre prosjekter. For Oens del er vi stolte over å teste solenergi i stort omfang slik at vi får større kompetanse innen utvikling og bygging av plusshus. Dette mener vi er et godt eksempel på et fremtidsrettet prosjekt, sier hun.

Saken fortsetter under bildet:

Ida Martine Strøm, Prosjektsjef OBOS Nye Hjem AS.

– Vi benytter også vannbåren gulvvarme i flere av våre prosjekter, og det samme gjelder vannbåren varme til radiatorer. For Oens del planlegges løsningen med radiatorer, sier hun.

Stiller krav om skjult anlegg
Ved valg av sanitærløsninger og andre rørsystemer har OBOS krav om skjult anlegg eller andre rørsystemer som krever lite vedlikehold.

– OBOS stiller generelt krav om at røranlegg leveres som skjult anlegg og at alle innbygde rør for forbruksvann skal være heltrukne av typen rør-i-rør. Dette gjelder også stigerør og sirkulasjonsrør for varmtvann. Stigerørene skal være i to-rørs system i rør-i-rør som føres ubrutt og sømløst i mellom fordelerskapene i hver etasje. Ellers følger vi teknisk forskrift ved å legge til rette for vedlikehold, at vanninstallasjonen og vannrør skal være lett utskiftbare, samt at lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel, sier Strøm.

Saken fortsetter under bildet:

Oversiktillustrasjon over leilighetsbygget OEN på Ammerud i dagslys og sol.

Planlegger flere energieffektive prosjekter
Foreløpig har ikke OBOS flere plusshus under planlegging, men har flere ulike prosjekter med solceller.

– Vi har ikke flere planlagte plusshusprosjekter, men vi jobber med flere prosjekter med ulike miljøprofiler. Vi har blant annet flere som foreløpig er planlagt med solceller, eksempelvis Fornebu felt 9.4 og Våronnveien på Manglerud. Når det gjelder krav til leverandører og produkter med hensyn dokumentasjon av energieffektivitet og annet, vurderes dette i hvert enkelt prosjekt, sier hun.

Positiv utvikling i forhold til gjennomføringsevne

Strøm mener hele byggenæringen gjennomgår et omfattende skift mot flere bærekraftige løsninger.

– Det har skjedd, og det skjer fortsatt, mye i byggebransjen om dagen når det gjelder miljøarbeid og holdninger til miljø. Bransjen spiller en viktig rolle i å nå målet om redusere CO2 utslipp. Tradisjonelt er byggebransjen en bransje som har gjennomføringsevne, så vi håper og tror det gjelder dette prosjeket også, sier hun.

– OBOS har, som en av fem hovedmål frem mot 2021,  sagt de skal ta et grønt ansvar. Det vil si at vi blant annet jobber med å få en klimanøytral kontorvirksomhet. Som en produsent av fornybar energi gjennom OBOS Energi skal vi skal ta miljøvennlige bygg et steg videre. Med det mener vi at alle våre nye prosjekter skal ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak over forskriftskrav, sier hun.

Du kan lese mer om OBOS’ miljøstrategi her: https://www.obos.no/bedrift/ir/arsrapport-2017/samfunnsengasjement-og-samfunnsansvar-2017/miljostrategi-2017

– Det er ikke bare Oen-prosjektet som har høye miljøambisjoner.  OBOS vurderer miljøsertifiseringer, både BREEAM og Svanen, hver gang vi starter et prosjekt. Vi ønsker å være i forkant av energieffektive bygg for fremtiden, avslutter Strøm.