Ny lærebok om sanitærteknikk

Tilpasset undervisning fra mester- og fagskoleutdannelse - Forfattere: David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn A. Grimsrud

0

Nå er det kommet en ny grundig lærebok om sanitærteknikk. Bokas innhold er basert på gjeldende regelverk, standarder og normer i 2019. Den er tilpasset undervisning fra mester- og fagskoleutdannelse, og strekker seg til bachelor- og masternivå. Forfattere er David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn A. Grimsrud.

Den faglige dyktige trioen har brukt mye bilder og illustrasjoner som skal bidra til å øke forståelsen for sanitærteknikk, samt mange regneeksempler, slik at den vil være et nyttig hjelpemiddel for deg som skal lære sanitærfaget. I tillegg til at den nye læreboken er beregnet for rørleggere, egner den seg også godt som et oppslagsverktøy for entreprenører, rådgivende ingeniører og andre som ønsker å oppdatere seg, eller å ta et fagdykk innen et tema, opplyser forfatterne.

– Vi startet med bokprosjektet for tre år siden, og etter iherdig jobbing det siste året har vi kommet i  mål. Jeg føler vi har klart å gjøre den praktisk, tilført den god faglig tyngde, og med bildebruk og illustrasjoner har den blitt lett oversiktelig og et meget godt verktøy for brukerne. Når man skal favne så bredt som dette temaet innebærer, er det alltid vanskelig å avgrense stoffet, sier en av forfatterne, David Zidjemans.

Ole Larmerud og Bjørn Grimsrud påpeker at et godt fungerende sanitæranlegg er grunnlaget for vår helse og vårt miljø. – Det er umulig å tenke seg et velfungerende samfunn uten vann- og avløpsinstallasjoner. Alle tar det for gitt at sanitæranleggene skal fungere i hverdagen vår, men få tenker over planleggingen, prosjekteringen og utførelsen som ligger bak. Rørene ligger skjult i bakken og i bygningskonstruksjonene og forutsettes å fungere til enhver tid.

– Denne boka er tenkt å være et bidrag til å gi sanitærteknikken tilbake statusen som den fortjener. I

boka kobles de praktiske installasjonene opp mot de teoretiske grunnlagene, tilpasset ulike målgrupper, fra fagskole- og mesterutdanning, via bachelor- til masternivå. Det er sømløse overganger mellom de ulike nivåene. Kapitlene starter med det «alle» bør kunne og har stigende teoretisk vanskelighetsgrad, understreker Larmerud.

– Læreplaner og undervisningsopplegg for de ulike trinnene gir mål og retningslinjer for pensum. I tillegg ser forfatterne det nødvendig at masteren kan lære noe om mesterens fagkunnskap og at mesteren blir kjent med hva masteren må kunne for å prosjektere de kompliserte anleggene.

Zidjemans forteller at det er «Tekniske bestemmelser – Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» (tidligere «Normalreglementet») som er lagt til grunn i den daglige prosjekteringen av sanitæranlegg, eksempelvis avløpsrør.
– Det har vært veldig interessant og lærerikt å dykke ned i formlene som er brukt i kapasitetsdiagrammene.

Han forteller videre at man har prøvd å illustrere eksempler og kunnskap på en god måte, og nevner et eksempel som finner i boken rundt spillvannsrør.
– Liggende spillvannsrør er maksimum skal gå maks halvfulle, og vanntemperaturen er 10  ̊C. Ved krav til minimumsfall for å oppnå selvrensing for luftede spillvannsrør, er det skjærspenningen for støpejernsrør som er brukt. Det vil si at plastrør vil oppnå selvrensing selv med mindre fall. Økt kapasitet på grunn av bølgebevegelser er ikke hensyntatt. For stående spillvannsledninger, så er det forutsatt at de ikke skal ha en fyllingsmengde mer enn 20%, som da er en sikkerhetsmargin opp til 30% hvor det kan dannes en vannhinne som dekker hele tverrsnittet og dermed kan suge ut vannlåser over vannsylinderen, påpeker Zidjemans.

– Det er også laget noen nyttige formler for dimensjonering av vann- og avløpsrør for de som ønsker å lage sine egne regneark tilpasset sitt arbeide. Jeg håper dette vil bli en nyttig bok både for studenter og de mer erfarne som både vil friske opp i gammel kunnskap og oppdatere seg.

Boken utgis av Skarland Press, og kan bestilles her

Om forfatterne:
Bjørn Grimsrud
Bjørn startet med rørleggerutdanning og fullførte ingeniørutdanningen ved OIH i 1979. Han har jobbet både i utførende bedrifter som prosjektleder og driftsansvarlig, og drevet eget ingeniørfirma. Han har vært ansatt i NRL/Rørentreprenørene Norge og bidratt til revisjonsarbeidet av Standard abonnentsvilkår vann og avløp 2008 og 2017. Han har også jobbet som faglærer og sensor ved mesterbrevutdanningen og teknisk fagskole i ca. 20 år. Bjørn er fagsjef i Fagrådet for våtrom.

Ole H. Larmerud
Ole er 75 år og har ingeniør-, økonomi/ledelse- og yrkespedagogisk utdannelse. Han vokste opp i farens rørleggerfirma. Han har jobbet som teknisk direktør i NRL/Rørentreprenørene Norge i 35 år. Han var pådriver for etablering av bl.a. KEM- og Byggdrifterlinjene på fagskolene, samt flere programmer, normer og verktøy, og har skrevet 12 lærebøker. I 25 år har han vært redaktør/ forfatter av Rørhåndboka. Ole har hatt flere styreverv. Han er innleid fagsjef for sanitær i Nemitek, og jobber som foreleser og sensor.

David Zidjemans
Som rørleggersønn hampet David gjenger før han lærte å skrive. Han har fagbrev som rørlegger og er utdannet siv. ingeniør fra NTNU. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør, teknisk direktør i OSO Hotwater og fagdirektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i flere fagkomiteer. I 2017 startet han eget rådgivningsfirma, Zijdemans Consult og driver bl.a. med forelesning, kurs, prosjektering.