Avdelingsleder for BIM Rüpert Hanna ( til vesntre) og administrerende direktør Halvard Gavelstad i Byggtjeneste vil gi entreprenørene full kontroll gjennom hele prosjektet med ProsjektDok. Foto: Bygg.no

Norsk Byggetjeneste lanserer nytt prosjektverktøy for byggenæringen

ProsjektDok skal dekke entreprenørens behov for å dokumentere produktvalg

0

Digital samhandling er en forutsetning for effektive byggeprosesser. For å tilrettelegge for digitalisering og effektivisering av byggenæringen har nå Norsk Byggetjeneste utviklet en tjeneste som samler informasjon fra flere databaser og produkter, både innen bygg, VA/VVS og elektro fra alle leverandører og underentreprenører.

– Bakgrunnen for utviklingen av ProsjektDok er behovet for digitalisering og effektivisering av prosjektinformasjon gjennom hele verdikjeden. Det er dessverre fortsatt mange fragmenterte løsninger og mangel på helhetlige verktøy som håndterer prosessen fra produksjon og salg og sluttdokumentasjon. Det er nettopp denne problemstillingen vi ønsker å løse med ProsjektDok, sier Halvard Gavelstad, administrerende direktør i Norsk Byggetjeneste.

Løsningen gjør det enklere for entreprenøren å levere på lov- og markedskrav som stilles til miljøsertifiseringer, kjemikalier, og FDV-dokumentasjon. ProsjektDok gir full kontroll i hele prosjektets livsløp gjennom digital overvåkning av kjøp og leveranser i prosjektet. Tjenesten samler informasjon om produkter både innen bygg, VA/VVS og elektro fra alle leverandører og underentreprenører.

Samler all informasjon på ett sted
ProsjektDok skal dekke entreprenørens behov for å dokumentere produktvalg i hvert enkelt prosjekt og forvalter produktdokumentasjon gjennom hele byggeprosessen fra planlegging til levering.

– Aktørenes evne til digital samhandling har vært en utfordring for hele bransjen. Med denne løsningen kobler vi verdikjeden sammen slik at all informasjon samles på ett sted. En leverandør ønsker å ha et sted å legge inn produktinformasjon og alle ønsker å forsikre seg om at riktig dokumentasjon kommer frem til entreprenøren og byggherren. Med denne løsningen bruker vi handelstransaksjoner for å hente ut informasjon og strukturerer den inn i en brukervennlig løsning, sier han.

Bredt samarbeid
Tjenesten henter data og informasjon fra varedatabasen Norsk Byggevarebase (NOBB), EFO og NRF.

– Vi har samarbeidet med flere partnere i utviklingen av løsningen på både kundesiden og brukersiden, deriblant Kruse Smith, NCC og Backe Oppland. På tekniske side har vi samarbeidet med stoffkartoteksystemet fra EcoOnline og Logiq sin meldingssentral for transaksjoner. I tillegg har vi koblet til EFO og NRF, samt våre egen database, NOBB. Vi har også avtaler med flere grossister for å få en helhetlig database for hele bransjen. Tjenesten er et viktig bidrag til å komme videre i dette samarbeidet, sier han.

Ny funksjonalitet
Gavelstad forteller at prosjektet har fokusert på brukervennlighet og funksjonalitet som er etterspurt i markedet.

– Tjenesten har ny funksjonalitet og bedre brukergrensesnitt sammenlignet med tidligere løsninger. Spesifikasjonsfasen og innsiktsstudien med de store entreprenørene har pågått i over to år. Vi har utviklet et oversiktlig grensesnitt som dekker kjemiske produkter og sertifiseringer til BREAM-NOR. Tjenesten gjør det enklere å samle informasjon for å beregne grunnlaget for ulike sertifiseringer, sier han.

– I tillegg gjør brukergrensesnittet det enkelt å produserer sluttdokumentasjon til BREAM-NOR eller til videre bruk i FDV og som grunnlag til BIM-modeller. Det har vært et omfattende arbeid på utviklingssiden for å få alt dette på plass, sier han.

Vil lytte til brukerne
Gavelstad forteller om stor interesse for tjenesten og at de nå vil jobbe aktivt for å engasjere flere brukere.

– Tjenesten er klar til bruk og vi vil få flere kunder i ukene som kommer. Dette vil gi oss mer erfaring i bruk av løsningen slik at vi kan videreutvikle den basert på brukernes tilbakemeldinger, sier han.

– Neste år vil vi jobbe aktivt med å få flere brukere og arrangerer derfor et møte 16. januar for aktuelle kunder hvor vi vil gå inn på detaljer i løsningen. Vi lytter aktivt til brukerne og vil forbedre løsningen fortløpende. Det vil alltid være tilpasninger på bakgrunn av brukererfaringer og vi har budsjetter med oppgraderinger på nyåret, avslutter Gavelstad.