Arnhild D. Gjønnes i NHO. Foto: NHO

NHO inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser

NHOs bedriftsforum for offentlige anskaffelser og Team offentlige anskaffelser  inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

0

NHOs bedriftsforum for offentlige anskaffelser og Team offentlige anskaffelser  inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

Nærings- og fiskeridepartementet har i St. melding 22 om Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle anskaffelser, foreslått en rekke tiltak som får virkning for næringslivet. Mer her

Ett av tiltakene som vi skal innhente innspill til fra et samlet næringsliv i hele landet, er felles kjøreregler innenfor offentlige anskaffelser. NHOs regionkontorer er viktig brikker i dette arbeidet.

Tiltaket sier: I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

Det skal i løpet av høsten nedsettes en arbeidsgruppe bestående av innkjøpere og næringsliv som skal fasiliteres av Difi. Arbeidet starter sannsynligvis oktober/november og skal være ferdig i løpet av våren.

Det inviteres til et to timers Innspillsmøte om hvilke utfordringer næringslivet møter innenfor offentlige anskaffelser og hvilke kjøreregler man ønsker seg. Disse innspillene vil NHO ta med oss inn i det videre arbeidet.