Inger Grethe England, senioringeniør i DIBK.

Slik møter DiBK kritikken etter dialogmøtet

Bakgrunn: DIBKs utkast til nye energi- og miljøkrav i TEK17

0

I etterkant av DiBK sitt dialogmøte kritiserte flere sentrale personer i byggebransjen utkastet til nye energi- og miljøkrav i TEK17. Blant de som hadde sterke synspunkter på DiBKs arbeid med definisjon av nesten nullenergi bygg (nNEB) var Eivind Kolstad i Flexit, og Lars Myhre i Boligprodusentene. Tor Helge Dokka i Skanska hadde også synspunkter på arbeidet. Som svar på kritikken svarer Inger Grethe England kritikerne følgende.

Hva tror dere er bakgrunnen for at presentasjonen av nNEB på dialogmøtet ble oppfattet som diffus og uklar?

På dialogmøtet ønsket vi å få innspill til det videre arbeidet med definisjonen. Vi valgte bevisst å presentere en lite detaljert modell for å få gode innspill fra bransjen tidlig i prosessen. Hvis vi skulle presentert en mer detaljert modell senere i prosessen, ville mulighetene for å påvirke arbeidet vært mindre

TEK17 mangler forskriftsnivå på CO2-utslipp fra materialer. Hvordan skal dere etablere en miljøvekting mellom CO2 og kWh, noe som er politisk kontroversielt?

Dette er en pågående prosess som ikke er ferdig. Vi vil utarbeide et forslag som så skal sendes på høring, og til slutt er det opp til politikerne å beslutte.

Flere vil beholde rammemodell og advarer mot poengbasert tiltaksmodell, hvorfor endre på noe som allerede fungerer godt?

Vi har ingen planer om å endre det som fungerer godt. Vi ser på innspillene som kommer inn og vurderer disse før forslaget til ny modell kommer på høring.

Flere frykter en særnorsk løsning – er frykten ubegrunnet?

Utvikling av regelverk er en balanse mellom harmonisering og tilpasning til nasjonale forhold. De fleste land har en nasjonal tilnærming på regelverket. Ingen av landene i Norden eller Europa har likt regelverk. Vi harmoniserer så langt det er mulig, men uansett må modellen for nesten nullenergibygg tilpasses norsk regelverk og norske forhold.

Hvordan vil dere jobbe videre for å imøtekomme kritikken?

Innspillene fra dialogmøtet blir vurdert i det videre arbeidet og er med på å påvirke vårt forslag som skal sendes til departementet innen 15. september.