F.v. Guro, Malik og Daniel fra SGP Armatec benytter el-sparkesykkel til og fra jobben hver eneste dag.

Miljøvennlige fra A til Å

I en tid hvor fokus på miljøet og miljøforurensing aldri har vært større, så må de si seg privilegerte i SGP Armatec, som kan jobbe med produkter som støtter denne utviklingen. I tillegg eies SGP Armatec av Ernströmgruppen som stiller strenge krav til våre miljøavtrykk.

0

SGP Armatec sine kontorer ligger i Solbråveien i Asker, ca. 20 minutters gange fra togstasjonen – med relativt svak bussforbindelse lokalt. For at det ikke skal være ugunstig for de ansatte å velge en miljøvennlig reisemåte til jobb, har selskapet valgt å investere i 4 elektriske sparkesykler. Slik vil de ansatte kunne bruke det lokale kollektivtilbudet, og samtidig spare opptil 1 time totalt i gangtid. SGP har estimert at med 4 sparkesykler og 8 måneders «driftstid» per år så vil de spare miljøet for 1,9 tonn CO2 utslipp årlig. – 1,9 tonn redusert CO2 utslipp alene redder jo ikke verden, men det er likevel et bidrag i riktig retning, synes daglig leder Jo Helge Gilje i en pressemelding.

Egenprodusert energi
Både sparkesyklene og deres elektriske biler lades på jobben, med egenprodusert strøm fra deres egne solcellepaneler på taket. Skulle man risikere å bli svett på ryggen kan de ansatte velge å ta seg en dusj i vann som er varmet opp av egne solfangere. I tillegg benyttes det frikjøling innendørs ved hjelp av energibrønner langt under bakken.

«Miljøet» er ikke alene grunnen til at SGP Armatec valgte å gå for disse løsningene, de årlige driftsutgiftene er vesentlig lavere når man produserer varme, kjøling og strøm selv. Til sammenlikning så brukes det 750 kWh for å produsere 24000 kWh kjøling ved bruk av energibrønn og sirkulasjonspumpe. Hadde de benyttet kjølemaskiner ville de brukt 12000 kWh for å produsere tilsvarende kWh for kjøling.