– Med vårt snøsmelteanlegg kan man nå velge mellom flere energikilder

Roth har oppgradert SnowFlex:

0

– Vi har forbedret vårt vannbårne snøsmelteanlegg slik at man kan velge mellom enda flere energikilder en tidligere. Ved å utnytte spillkraft eller spillvarme fra industien, blir løsningen både klimasmart og driftsøkonomisk fornuftig, forteller produktsjef Audun Martinsen hos Roth Norge.

– Utendørsarealer som små private innkjørsler til store offentlige p-plasser, gågater og flyplasser kan med det nye forbedrede SnowFlex snøsmelteanlegg holdes fri for is og snø, da oppvarmingen kan skje før snø og is legger seg, fortsetter Martinsen.

Systemet fungerer slik at oppvarmet vann tilsatt frostvæske sirkulerer i SnowFlex PE-Xc eller PE-RT-rør, som legges i bakken og varmes opp. Vannet varmes opp inndirekte via en varmeveksler fra en valgfri energikilde.

– De største energibesparelsene oppnås ved å utnytte spillvarme fra industri eller fjernvarmeverk. Med vårt reguleringssystem, som har både is og snø sensor samt temperatur- og fuktsensor så oppnås en optimal styring, slik at snøsmeltingen kun starter når det er nødvendig, sier Martinsen videre i pressemeldingen.
– Denne form for regulering gir en vesentlig reduksjon i driftskostnadene sammenlignet med standard termostatstyrte eller manuelle anlegg. Med forbedringene reduseres også prisen betraktelig – vel og merke uten at vi har gått på kompromiss med kvaliteten.

– Våre beregninger viser at man kan regne med et årlig energiforbruk på 100-300 kwh/m2 avhengig av reguleringssystem samt klimatiske og andre lokale forhold. I det samlede regnestykke for både klima og driften bør også trekke fra besparelsene man oppnår ved å unngå salt, snørydding-maskiner og dyre arbeidstimer, fortsetter Martinsen.

Anleggene leveres i flere varianter, og med messingfordelere fra 2 til 6 kurser og dekker arealer opp til 300 m2. På større anlegg anbefales alltid å velge PEH fordelere.

– Vi har vektlagt at monteringen skal være både enkel og sikker. Fordelerne monteres på beslag, og gjør tilkoblingen av rørene enkelt. Alle deler er værbestandig, nos som gjør at anlegget kan monteres både ute og inne. Det gir en høy fleksibilitet, sier Martinsen.

Fordeleren har premonterte koblinger så man valgfritt kan benytte PE-Xc rør eller PE-RT rør i dimensjonen 25×2,3 mm. Begge rørtyper garanterer lang levetid og holdbarhet mot høye trykk og temperatursvingninger. Rørenes fleksible egenskaper letter også monteringen.

Systemet kan også brukes på de store anleggene, som f.eks gulvvarme i industribygninger, haller og idrettsarenaer. Mulighetene for varme i både utendørs- og innendørsarealer er derfor mange.

– Vi har mange års erfaring med prosjektering av snøsmelteanlegg, avslutter Audun Martinsen.