Trond Stupstad, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Kruse Smith.

– Vi må bli flinkere til å gi de tekniske leverandørene rom for ulike løsninger

Trond Stupstad: - Industrialisering er viktig for lønnsomheten i BAE-næringen

0

Innovasjon og industrialisering av byggenæringen er en forutsetning for økt lønnsommhet i byggeprosjekter. Kruse Smith ønsker å gå i forkant. Trond Stupstad, leder for innovasjon og forretningsutvikling, er klar på at om de spør de tekniske entreprenørene om hva de kan gjøre for å komme ned i pris, må man også gi de tekniske fagene handlingsrom.

– Jeg er opptatt av industrialisering av hele verdikjeden. Som selskap bygger vi alt fra bolig- og næringsbygg til offentlig bygg som bibliotek, rådhus og skoler. I tillegg har vi en anleggsavdeling som leverer broer og tunneler. Alle disse områdene har stort potensial for industrialisering, sier Trond Stupstad, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Kruse Smith.

Stupstad er opprinnelig utdannet bygningsingeniør og har tidligere jobbet som rådgivende ingeniør i Multiconsult. Han har snart jobbet 20 år i Kruse Smith, blant annet som teknisk direktør, men nå med fokus på hvordan selskapet skal øke produktivitet og kundeverdi.

Fokus på industrialisering

Han forteller om økende bruk av modulære løsninger i selskapets prosjekter.

– De siste årene har det skjedd veldig mye på hvordan kan standardisere og forenkle produksjonen. Vi bygger omtrent 400 boliger i året, hvor vi i økende grad benytter oss av VVS-moduler og VVS-kabiner, samt ytterveggselementer, forteller han.

– Som boligkjøper ser du ikke at boligen er levert med moduler. Nå leverer vi ferdige kabiner direkte fra fabrikk som kobles til vannforsyningen i bygningen. Fra et verdikjedeperspektiv handler det om at vi bygger med høy kvalitet til lavest mulig pris, noe som kommer både boligkjøper og oss som entreprenør til gode, sier han.

Flere årsaker til manglende innovasjon

Stupstad peker på flere årsaker til at byggenæringen ofte blir på sett på som lite innovative.

– En av årsakene til den lave innovasjonen er bransjens svært lave marginer. Det gjør noe med oss når vi blir målt på økonomiske parametere, og når man ikke tjener penger er det vanskelig å tenke nytt. Man ønsker å sikre seg mest mulig, kopierer det man gjorde sist og binder seg til leverandører man stoler på og har jobbet med før. Den lave inntjeningen er en begrensning for innovasjon, sier han.

Han peker også på begrensninger i tidsperspektivene både i utdannelsen og i prosjektene.

– Om man ser på de tekniske fagene så følger de et utdanningsløp med svennebrev og mesterbrev. Utdanningsløpet og tidsperspektivet i prosjektene er ofte fra ett til tre år. I den perioden har det skjedd mye innovasjon som ikke blir brukt. Dette er to store dimensjoner som hindrer oss i jobbe innovativt i bransjen, forteller han.

Må stille de riktige spørsmålene

Stupstad forteller at tekniske fag står for en stor del av verdien i en bolig, noe som gjør det viktig å vite hvor kompetansen finnes i bransjen.

– Vi omsetter for over fire milliarder og hvordan vi kjøper inn tjenester er veldig viktig. Vi er ute etter å finne den beste prisen, men forstår ofte ikke hvordan vi kan forbedre verdikjeden. Vi vet ikke nødvendigvis hvordan de sentrale spørsmålene skal stilles. Dette handler like mye om vår kompetanse, som kompetansen hos underleverandørene. Vi ser derfor hele tiden etter hvordan vi kan bruke prefabrikasjon og andre innovative løsninger for å redusere kostnadene, forteller han.

– Samtidig ønsker vi å bruke færre timer på byggeplassen. Den samme utviklingen ser du i bilindustrien. Det handler om at du bestiller en bil som passer ditt behov, samtidig som mye av det som bare skal fungere, som understell, hjuloppheng og eksosanlegg, kan standardiseres.  Vi jobber også med å gi økt verdi for kunden og samtidig bruke mindre tid på produksjon, sier han.

Digital samhandling
Stupstad forteller at industrialiseringen krever at bransjen jobber annerledes, noe som ofte møter motstand.

– Om vi spør de tekniske entreprenørene om hva de kan gjøre for å komme ned i pris, må vi også gi de tekniske fagene handlingsrom. Vi må bli flinkere til å gi de tekniske leverandørene rom for ulike løsninger. Vi er kommet et stykke på vei og jeg ser mange eksempler på god samhandling. Digitale løsninger gjør at vi kan øve og simulere ulike arbeidsformer. Samhandling er viktig og det forutsetter respekt mellom fagene, og at vi blir tryggere på hverandre, sier han.

– Vi har et nedslagsfelt på Sør- og Vestlandet hvor nedturen i oljebransjen har preget oss. Nå er vi etablert i Oslo og ser en positiv utvikling over hele landet. Vi har aldri hatt en så stor ordrereserve og er godt posisjonert til å vokse videre i 2019, avslutter Stupstad.