Administrerende direktør Tore Bakke er godt fornøyd med både status og framtidsutsiktene for Bravida.

Lyse utsikter for Bravida

- Samspillkontrakten verdt ca. 350 MNOK ved Norsk Kylling hadde vi aldri fått uten Oras

0

Total ordrereserve for Bravida på landsbasis ligger på ca på  2,7 milliarder norske kroner. Det er på samme nivå som i oktober i fjor. Det sier administrerende direktør Tore Bakke seg svært tilfreds med.

På spørsmålet om det er generell økt byggeaktivitet, eller at markedet har respondert positiv på oppkjøpet av – og senere fusjonen med – norske Oras, svarer han slik:

– Oras kom inn i Bravida med en omsetning på litt over en milliard innen rør og ventilasjon, med hovedtyngde på rør. Bravida var også store på rør og for så vidt ventilasjon, men var dominante på elektro. I tillegg var vi veldig geografisk ulike. Gjennom oppkjøpet er vi komplette innen alle de tekniske fagene, og har avdelinger på de strategisk viktige stedene.

Økt flerfaglig etterspørsel
Bakke gleder seg over en stadig økende etterspørsel etter flerfaglighet innen både service, drift og nye prosjekter

– Ja vi ser at det har skjedd en vridning på det området, og vi har mange store prosjekter sammen med andre aktører  hvor vi tar hånd om alle fagområder. Teknisk har en stadig større andel av bygg, og vi merker helt klart at vi har fått en økt styrke ved at vi håndterer både elektro, rør og ventilasjon selv.

Han trekker fram samspillkontrakten verdt ca. 350 MNOK i anledning Norsk Kylling sin nye fabrikk på ca. 35.000 m2 i Orkanger. Kontrakten er en totalentreprise for de tekniske fag, signert med NHP Eiendom.

– Denne hadde vi aldri fått uten at vi hadde hatt Oras med oss. Her har vi vært inne på alle fag og jobbet sammen med kunden kanskje et år i forveien for å finne de optimale løsningene. Sånne typer utviklingsprosjekter tror jeg vi får se stadig mer og mer av. Det sikrer at byggherren får et godt produkt, akkurat i tråd med spesifikasjonene.

Viktig samspillfase
Bravida-direktøren trekker spesielt fram samspillfasen som en suksessfaktor.

– Vi er veldig glad i å gi faste priser også, men det gir en helt annen dimensjon ved  å bruke samspillfase i forkant, hvor alle jobber i lag og blir overens om en pris før man bygger. Da har alle eierskap til prosjektet og alle er omforent med hvem som skal levere hva.

– Tidlig involvering er også avgjørende for å kunne få til digitalisering. I dag må samtlige aktører være digitale, det er den eneste fornuftige og riktige måten å jobbe på.

Gjennom fusjonen 25.mars ble 650 medarbeiderne i Oras blir en del av Bravida med totalt over 3000 medarbeidere, fordelt på mer enn 60 avdelinger. Det betyr at Oras-navnet i realiteten er borte.

– Var det en strategi allerede ved oppkjøpet i 2017?
– Vi tror veldig på å gjøre ting likt, med like løsninger ved like behov. Å ha identiske systemer, lik brand og like arbeidsprosesser gir en rekke stordriftsfordeler. Den effekten ser vi nå, ved at vi klarer å drive det som tidligere var Oras i tillegg uten at vi må øke staben i Bravida nevneverdig. Vi har tatt ut store synergieffekter, påpeker han.

– Prosessen har hele tiden vært forankret i planverket og strategiplanene våre, og vi har vært åpne om dette. Vi informerte de ansatte i Oras ved oppkjøpet at dette kom til å gå i steg; fra å bytte systemer på et tidspunkt til å fusjonere selskapene når Oras er lønnsomt.

– Det vi har gjort gjennom fusjonen, er at vi nå brander oss som  Bravida ”all over”. Samtidig vet vi at Oras er et veldig sterkt merkevarenavn, som vi ønsker å ta vare på. Vi har fortsatt et selskap som heter Oras, som vi kommer til å bruke på noen av konseptene våre.

Bakke viser til det faktum at de har tatt hele servicekonseptet til Oras og implementert det i Bravida.

– Vi har tatt det beste fra begge leirer, men utad vil vi altså brande oss som Bravida. Alle biler er omprofilert, alle tidligere Oras-ansatte har fått nytt arbeidstøy, de alle fleste skilt er byttet. Og alle kontrakter og tilbud blir nå sendt ut i navnet Bravida.

Tøff konkurranse
Bakke mener de nå er godt skodd for å møte den tøffe konkurransen om oppdragene.

– Det er et godt og spennende marked, ikke minst i forhold til det grønne skiftet. Vi som bransje må kunne påvirke og hjelpe våre kunder med  å redusere energibehovet, der er det fortsatt veldig mye å gå på. Men man må hele tiden være best for å fortjene å få kundens gunst.

Det bygges for tiden masse innenfor helse og omsorgssektoren, og Bravida har som kjent nettopp landet en stor kontrakt med sykehuset på Ullandhaug i Stavanger. Selskapet skal levere hele det elektrisk anlegget til sykehuset, med en verdi på rundt 300 millionerkroner.

Bravida fikk også leveransen av gass og trykkluft til sykehuset, gjennom det daværende datterselskapet Oras. Den avtalen var på 108 millioner kroner, og arbeidet for begge avtaler vil bli utført fra 2020 til 2022.

– Innenfor helsesegmentet er det veldig bra, det samme innen vei og samferdsel,  for øvrig hvor vi ikke har en veldig stor del. Når det gjelder det øvrige byggemarkedet, er det noen korreksjoner og lokale variasjoner. Men generelt er det et godt marked både innenfor service og prosjekt.

Må være endringsvillig
Han er samtidig klar på at man må være endringsvillig for å kunne være konkurransedyktig for i et marked som er i kontinuerlig endring. Han trekker spesielt fram stadig økt fokus på prefabrikkering, som blir viktig for bransjen framover.

– Mye har skjedd på kort tid. De tekniske kravene har økt vesentlig, det samme har kravene til stadig kortere byggetider. I tillegg har krav til dokumentasjon og presisjon økt, så man må være god for å kunne henge med. Og det er det vår jobb å sørge for.

– Jo, det ser unektelig bra ut de kommende årene, oppsummerer han.