Salgssjef for prosjekt i Oras Armaur AS, , Kim Haugom, merker at etterspørselen etter BREEAM-produkter har økt betraktelig,i løpet av det siste året.

Leverer alt av VVS-produkter til BREEAM-sertifiserte prosjekter

Oras Armatur øker salget i Breeam-segmentet:

0

Markedet for energieffektive VVS-løsninger er i vekst og sertifiseringer som BREEAM stiller nye krav til både leverandørene og entreprenørene. Nå satser Oras Armatur i økende grad på leveranser til energieffektive prestisjeprosjekter.

– Siden jeg begynte for to år siden har etterspørselen etter BREEAM-produkter økt betraktelig, og i dag har jeg nesten daglige forespørsler etter slike produkter, sier Kim Haugom, salgssjef prosjekt i Oras Armatur.

Innfrir kravene til ytelse
Han forteller at ingen av produktene er BREEAM-sertifisert i seg selv, men at ytelsen på produktene er godkjent av BREEAM.

– Flere av produktene våre innfrir kravene til vannbesparelse som er beskrevet i de forskjellige BREEAM-kategoriene. Byggherren har også fordeler med BREEAM-hus i form av lavere renter på lån. I tillegg er miljøsertifiserte bygg mer attraktive på markedet siden de gir reduserte kostander for de som skal leie eller bo i bygningene, sier han og understreker:

– Energieffektive hus gir fordeler for både miljøet, utbyggere og beboere.

«Lavthengende frukt»
Haugom forteller videre at det er flere produkter som er «lavthengende frukt» for å innfri kravene til BREEAM.

– Vi bidrar primært med å redusere vannforbruket, og det er like enkelt å montere en kran som er BREEAM-godkjent sammenlignet med en standard-kran som bruker tre ganger så mye vann. Dette er et veldig enkelt grep for å innfri noen av kravene, sier han.

Han peker på at det er mange parametere som gir poeng i et BREEAM-prosjekt.

– Det handler om hvor produktene kommer fra, reisetiden og logistikken forbundet med produktet. Et produkt fra Asia har naturligvis lengre reisevei sammenlignet med kortreiste produkter fra Skandinavia og vil derfor score lavere, sier han.

Jobber på samme måte
Han forteller at det å jobbe i BREEAM-prosjekter ikke har store konsekvenser for arbeidsflyten.

– For vår del som leverandør jobber vi på samme måte i BREEAM-prosjekter som i andre prosjekter siden vi har alle produktene innenfor BREEAM. Det har nok mer å si for rørleggere og andre underentreprenører som i større grad må ta hensyn til logistikk og avfallshåndtering på byggeplassen, sier han.

Alle må tenke nytt
Haugom forteller at krav til Environmental Product Declaration (EPD) i større grad vil påvirke hvordan leverandører jobber.

– Statsbygg begynner nå å be om EPD som dokumenterer miljøavtrykket på produktene gjennom hele levetiden. Dette fører til at vi som leverandør må produsere på en mer energieffektiv måte, noe som vil berøre oss i stor grad i årene som kommer. For å redusere utslippene fra byggebransjen må alle tenke nytt, sier han.

Han tror BREEAM og andre miljøkrav er kommet for å bli og bare vil øke i årene som kommer.

– Vi er opptatt av å kunne innfri alle krav og forespørsler om miljømerking. Vi vet at både BREEAM og andre miljøsertifiseringer vil øke. Om du ser på Svanemerking som har vært stort i Sverige, kommer nå også dette til Norge. Vi skal alltid være i forkant av utviklingen og holde oss oppdatert på alle sertifiseringer og krav, avslutter Haugom.