KIWA Norkjemi har styrket organisasjonen med hele tre nye medarbeidere. de er fra venstre, Kenneth Riisa. Magnar Otterlei og Marie Horvei.

KIWA Norkjemi øker bemanningen

KIWA Norkjemi har den siste tiden ansatt tre nye medarbeidere. De nye er Marie Horvei, Magnar Otterlei og Kenneth Riisa. Alle tre har sin bakgrunn fra VVS-bransjen og vil være med på å styrke NorKjemis allerede sterke team.

0

Marie Horvei er ansatt som servicetekniker på legionella. Marie er utdannet rørlegger og har hatt hele sin karriere i ORAS. Hun går for tiden også på skolen for å få sitt Mesterbrev. Marie er veldig opptatt av at det skal bli mere jenter i VVS bransjen og engasjerer seg sterk i Ingeborg nettverket.

– Selv om jeg har sluttet som rørlegger er jeg fortsatt i samme bransje og syns vi pr i dag er alt for få jenter. Man trenger ikke bare store sterke rørleggermenn, vi jenter kan gjøre en vel så god jobb sier Marie, sier hun.

– Vi er sikker på at Marie vil være en positiv innflytelse på miljøet samt en forsterkning av en allerede faglig sterk avdeling, sier daglig leder Aun Heming Schøyen i KIWA Norkjemi.

I tillegg har Magnar Otterlei blitt ansatt og vil forsterke Norkjemi`s team på lukkede væskebårne anlegg (LVA) Magnar tiltrer rollen som prosjektleder/teamleder på avdelingen.
– Magnar er utdannet kjølemontør. Han har helt siden han begynte som lærling jobbet i VITO. Han startet som servicetekniker, men jobbet den siste tiden som servicekoordinator. Han har svært god teknisk forståelse, god erfaring fra lukkede anlegg, sier Heming Schøyen.

– Jeg syns det er veldig spennende å få lov til å jobbe i et av KIWA Norkjemi`s satsningsområder. Energioptimalisering igjennom rene overflater i lukkede anlegg er viktig i disse dager da det snakkes mye om sparing av energi, sier Otterlei.

Sistemann på laget er Kenneth Riisa, også rørlegger. Han har jobbet i en rekke bransjer før han begynte sin rørleggerutdanning i voksen alder i Oslo Akershus Rørleggerbedrift som voksenlærling. Der jobbet han frem til han hadde et opphold som KAM i butikkinnredningsbransjen. Men veien tilbake til VVS bransjen ble kort da stillingen som produktsjef i Armaturjonsson sto ledig. Han har før han kom til KIWA Norkjemi hatt et kort opphold i Oslo Rør og Sanitær som prosjektleder etter at han sluttet som produktsjef.
– Jeg føler at jeg gjennom min brede erfaring fra forskjellige bransjer og stillinger gjør at jeg kan bidra på en positiv måte i KIWA Norkjemi`s team. Jeg håper at jeg kan bli et godt bindeledd mellom service, rådgivning og salg, sier Riisa.

Kenneth ansettes som avdelingsleder, og vil ha ansvaret for den daglige driften av avdelingen som består av rådgivere innen legionella, energioptimalisering og serviceteknikere.

Daglig leder Aun Heming Schøyen påpeker at disse ansettelsene er et resultat av den veksten NorKjemi har hatt og nå skal ha.
– Vi rigger oss for fremtiden og bygger nå en organisasjon som vil kunne ta oss dit.Vi skal bli større på vårt hovedområde legionella, men satser også nå på energioptimalisering av væskebårne anlegg. Vi har en meget positiv utvikling og behovet for flere medarbeidere kan fort melde seg. Det er viktig at vi kan gi våre kunder en trygg og optimal hverdag både innen legionella kontroll og energi optimalisering, påpeker Heming Schøyen.

KIWA NorKjemi åpnet kontor på Melhus i Trondheim.
– NorKjemi dekker hele Norge med sine tjenester og merket at behovet for et salgskontor i Trondheim var til stede. Vi så behovet for selgere som ikke var stasjonert i Oslo. Ved å åpne et kontor på Melhus i Trondheim ser vi at vi har fått et annet grep på et bredere marked.For å være nærmere kunden å gi en enda bedre service har vi nå to selgere stasjonert på dette kontoret, sier Heming Schøyen avslutningsvis.