Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er klar på at egne ansatte er grunnregelen i selskapet. Men er like tydelig på at et forbud mot innleie ikke er veien å gå, da det vil føre til mange tapte arbeidsplasser.

– Innleieforbud vil føre til mange tapte arbeidsplasser

Tore Bakke, Bravida:

0

Innleie i bygg- og anleggsbransjen har lenge vært et hett tema, og etter flere avsløringer om sosial dumping har det kommet forslag om totalforbud. Det er skivebom, mener Bravidas administrerende direktør Tore Bakke.

– Ingen skal være i tvil om at vi ønsker et seriøst arbeidsliv. Grunnregelen hos oss er helt klart faste ansettelser, som vi tror veldig på, slår han ettertrykkelig fast.

– Det er derfor vi har mer enn 3000 av dem og har tatt inn 170 lærlinger i høst.  Vi ønsker å videreføre gode håndverkstradisjoner gjennom å lære opp unge mennesker. Skal vi få til det, må vi ha en grunnstamme som sikrer den erfaringsoverføringen.

– Samtidig må vi kunne ha fleksibilitet til å ta eventuelle forseringer i prosjekter og  kapasitetstopper gjennom ekstern innleie.

Miste arbeidsplasser
Konsekvensene av et forbud, vil gå hardt ut over norske arbeidsplasser, mener han.

Da må vi slutte å ta på oss oppdrag hvor vi risikerer å måtte oppbemanne på grunn av et pålegg om forsering. Vi kan ikke dimensjonere oss for å ta høyde for slike topper. Det må tas gjennom midlertidig innleie. Men toppene kan ikke være av varig karakter, slik at man spekulerer i det, understreker han.

Bakke mener også at om man først skal gjøre innleie, bør de først og fremst hentes fra produksjonsbedrifter, slik at man opprettholder kompetansen i bransjen.

Må gjøres på riktig måte
Han er også klar på at om man skal man gjøre innleie, skal det gjøres på riktig måte ved å drøfte med de  tillitsvalgte i forkant, og inngå klare avtaler.

–  Vi har veldig fokus på dette hos oss, slik at alt foregår åpent og i tråd med spillereglene, sier han – og opplever at selskapet har en god dialog med fagforeningene og de lokale klubbene.

– Begge parter er opptatt av at eventuell innleie foregår på lovlig vis og med riktige betingelser. Det er på den måten vi kan få et seriøst arbeidsliv.

– Så påstår jeg ikke med dette at alt er feilfritt til enhver tid i våre avdelinger. Men dette er et viktig tema på våre ledermøter, og vi har systemer som skal fange i en tidlig fase om vi gjør noe feil.

For mye innleie
Bygg og anlegg  er en bransje nærmer seg 600 milliarder i omsetning og omfatter alle kategorier bedrifter; både i størrelse og i seriøsitet. Bakke  føler at det, på generelt grunnlag, har vært for stor innleiedel på norske arbeidsplasser i byggebransjen.

– Det er også bakgrunnen for at fagforeningene har vært ”på hugget” og avdekket en del uheldige forhold som arbeidsgiverne ikke bør være stolte av. Det har vært  utfordrende for bransjen ved at enkelte har spekulert i dette.

De fleste er organiserte
De fleste ansatte hos Bravida er organiserte, men Bakke understreker at det er organisasjonsfrihet i Norge, og at dette er noe den enkelte ansatte selv må ta stilling til.

– Det har vært en diskusjon hos fagforeninger om at man skal kunne ha innleie kun fra bedrifter med tariffavtale. Det  mener jeg ikke er riktig. Nettopp fordi det er frihet for hver enkelt i Norge om man vil organisere seg eller ikke. Det må vi respektere fra begge sider.

– Er du overrasket over at det jevnlig blir avdekket uheldige forhold, selv med statlige byggherrer?

– Jeg er overrasket over at ikke store statlige utbyggere reagerer når de får inn priser som er veldig lave i et anbud. Det er sånn også i denne bransjen at om det er noe som virker å være for godt til å være sant, er det som regel det.

– Hvorfor gjør ikke de statlige seg noen refleksjoner om hvorfor det koster så mye mindre hos den ene aktøren enn de andre. Det kan jo være at bedriften ikke betaler rett lønn og godtgjørelse til de ansatte.

– Her må innkjøpskompetansen hos det offentlige økes, slik at vi konkurrerer på like vilkår. Jeg synes det bare er trist når man avdekker at det jukses i store prosjekter. At innleieandelen er stor, er én side av saken. Men at de innleide i tillegg ikke får den lønnen de har krav på, må det være i alles interesse å få en stopp på.