Hydraulisk optimalisert avløp for høyhus

Geberit lanserer plassbesparende hydraulisk avløpssystem

I høyhus tar sekundærluftingen i avløpsstammen mye plass. Nå har Geberit lansert nye Geberit SuperTube med løsning og teknologi som gjør det mulig å utelukke utluftingsrørene helt.

0

I tillegg kan man bruke mindre rørdimensjoner, med høyere kapasitet enn konvensjonelle systemer. Det er også mulig å installere vertikale rør med en lengde på opptil seks meter uten fall, noe som sparer takhøyde.

Geberit HDPE Sovent

De to nye rørdelene og Sovent rørdelen er kjerneelementene i Geberit SuperTube-systemet og sammen gir de plass til luft i avløpsrøret.

– Geberit PE Sovent rørdelen setter avløpsvannet i rotasjon, og det dannes en luftsøyle i avløpsrøret. Dette øker avløpskapasiteten i en relativt liten rørdimensjon, sier Odd Skriden fra Geberit.
– Normalt når det er retningsendring, avbrytes luftsøylen og sekundærventilasjon er nødvendig. Med våre to nye rørdeler – Geberit PE BottomTurn-bend og Geberit PE BackFlip-bend – har vi nå løst denne utfordringen. Begge rørdelene sørger for at luftpassasjen opprettholdes og selv om det er retningsendring kan ekstra lufterør sløyfes.

Opprettholde luftlommen når det er retningsendring
De to rørdelene sørger for at luftpassasjen opprettholdes selv når det er retningsendring, og sikrer god ventilasjon. Geberit PE BottomTurn-bend sikrer at den spiralformede vannvirvelen i avløpsstammen omdannes til en lagdelt strøm før retningsendringen. I enden av det vertikale røret setter Geberit PE BackFlip-bendet med sin spesielle design avløpsvannet igjen i rotasjon, slik at vannet styres tilbake til en ringformet virvel igjen uten å forstyrre luftsøylen.

– Byggherrer og arkitekter ønsker maksimalt boareal, og da blir planleggingen av avløpssystemet spesielt interessant, sier Skriden.
– Med Geberit SuperTube-teknologien kan areal spares og det ikke lenger er nødvendig å planlegge eller installere parallelle utluftingsrør.

Plassbesparende og effektivt
Med SuperTube spares det plass i sjakten. Vertikale rør med lengde på opptil seks meter kan installeres uten fall. Systemet gir en avløpskapasitet på opptil 12 liter per sekund.