Illustrasjonsfoto: PAM Norge

Fortsatt ledige plasser på PAM støpejernseminar

Rettet mot beslutningstakere hos kommuner, vannverk og VA-rådgivere, grossister og entreprenører

0

Norske ledningseiere står foran store investeringer i ledningsnettet i årene som kommer, og økt fokus på sikkerhet i vannforsyningen betyr at det nå er enda viktigere enn noen gang tidligere å stille de rette kravene til materialvalg og løsninger.

Arrangementet holdes på Scandic Airport Hotel, Gardermoen den 19.september og har fokus på støpejern som materiale. Seminaret henvender seg i første rekke til beslutningstakere hos kommuner, vannverk og VA-rådgivere i tillegg til nøkkelpersoner hos grossister og entreprenører.

– Seminaret vil belyse dagsaktuelle temaer knyttet til støpejern satt inn i en kontekst som vi håper kan bidra til økt forståelse og trygghet for de valg som ledningseiere og rådgivere står overfor.  Til å belyse disse temaene har vi fått med oss spennende forelesere som alle vil dele av sine erfaringer og sin kunnskap. Vi er sikre på at dette blir en spennende og interessant dag, og håper seminaret også kan være en møteplass hvor praten går og erfaringer deles på tvers av kommunegrenser og fylker, sier Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge.

For mer info og påmelding, se www.pamline.no