Illustrasjon: OBOS Nye Hjem

FLOW Meisingset VVS valgt som rørentreprenør i nytt Obos prosjekt

FLOW Meisingset VVS er valgt på nytt prosjekt for OBOS Nye Hjem og Eiendomspar. Bjørnegårdsvingen 11-13 i Bærum består av 123 leiligheter i fire bygg over felles parkeringskjeller med barnehage i byggenes 1.etasje.

0

Bjørnegårdsvingen ligger idyllisk til ved Sandvikselva med få minutters gange fra Sandvika sentrum og Vedal Entreprenør som totalentreprenør har engasjert FLOW Meisingset VVS som rørentreprenør.

– Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at befolkningen i Oslo vil øke med omtrent 200 000 mennesker i de neste 30 årene, og at byen kan trenge så mange som 100 000 nye boliger for å møte veksten i folketallet. Fortettingen kan ikke utelukkende foregå i Oslo, men bør fordeles ut på de nærliggende kommuner. Eiendommen i Sandvika er et resultat av at Eiendomspar kjøpte opp en del eiendommer i Oslo og omegn, – blant dem Bjørnegårdsvingen. I 2006 kom OBOS Nye Hjem med på eiersiden. Sandvika står foran store forandringer i årene fremover. Nye sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer vil oppstå når Sandvika utvides med flere byområder. Det satses også på grønne lunger og møteplasser.

– FLOW Meisingset VVS har vært involvert i flere boligprosjekter for OBOS Nye Hjem de siste årene, blant annet på Fornebu og på Ensjø. Vi opplever FLOW som en seriøs og strukturert entreprenør med høy gjennomføringsevne og med et kvalitetsfokus som gjenspeiler våre egne verdier om alltid å ha fornøyde kunder og sluttbrukere sier Jan Fagerheim, prosjektansvarlig i OBOS Nye Hjem.

Vi skal skape og sikre varige verdier for våre kunder

FLOW Meisingset VVS har et spesielt fokus mot forbedring av prosess og effektivitet.
Det er ikke bare en håndverksmessig utførelse våre kunder kjøper av oss. De kjøper en kvalitetssikret løsning. Den håndverksmessige utførelsens ønskede resultat bygger på inngående kunnskap, omfattende og spesialisert kompetanse samt bred erfaring. Vår kompetanse og gjennomføringsevne bidrar slik til å gi våre kunder sikker drift og nye oppdrag, så vi er stolt av å bli vist tillitt av en ny kunde som Vedal
Entreprenør uttaler Tom Hauger, leder for prosjektavdelingen i FLOW Meisingset VVS .

FLOW Meisingset VVS skal være en kompetent, profesjonell og pålitelig samarbeidspartner som gir kunden trygghet for en profesjonell gjennomføring også av de mest krevende prosjekter og kontrakter. Våre kjerneverdier er kompetanse, kvalitet, innovasjon og
gjennomføring og med dette som virksomhetens ufravikelige grunnlag bygger vi en kultur preget av stolthet, engasjement og profesjonalitet. Vi skal være den foretrukne leverandør og arbeidsgiver innen våre fag. Kvalitet handler om å stille krav til seg selv og sette
sin egen standard. Det er vår kompetanse, kvalitet, innovative løsninger og pålitelige gjennomføringsevne kundene etterspør avslutter daglig leder i FLOW Meisingset VVS –Joakim Arnesen.