85 prosent av lærlingene som fikk fag eller svennebrev i byggenæringen i 2017/2018 var i arbeid høsten 2018.

Flest i jobb rett etter utdanningen i byggenæringen

74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2017-18 var i arbeid høsten 2018:

0

– 85 prosent av lærlinger fra bygg- og anleggsteknikk har jobb rett etter utdanningen. – Det er svært hyggelig at så mange med fagbrev kommer seg raskt i jobb. Det viser at det å velge våre fag, er en sikker vei til arbeidsmarkedet, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Tallene fra udir viser at 74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2017-18 var i arbeid høsten 2018. For byggenæringen er tallene enda høyere og høyest andel av alle lærlingeløp.

– Disse tallene bekrefter det våre bedrifter melder tilbake – lærlingordningen er en del av bedriftenes rekrutteringsgrunnlag for å få tak i fagarbeidere. Hele fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere, sier Leegaard videre.

Tallene viser at at lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning.

– Det er fortsatt høy aktivitet i vår næring og mange store oppgaver som skal løses hvor byggenæringen vil være helt sentral. Det at mange nå får jobb etter læretid er et godt signal til alle ungdom som ønsker å velge vår næring, avslutter Leegaard.

Hovedfunn fra udir:

  • 74 prosent av lærlingene som fikk fag- eller svennebrev i 2017-18 var i arbeid høsten 2018.
  • Nesten alle praksiskandidater er i jobb året etter fagprøven.
  • Lærlinger fra bygg- og anleggsteknikk har i størst grad jobb rett etter utdanningen.
  • Det har vært liten endring i sysselsettingsgraden for tidligere lærlinger fra 2017 til 2018.
  • Det er variasjoner mellom fylkene når det gjelder hvor mange fagutdannede som kommer i jobb.