- Med disse aggregatene med kanalanslutning i gavlen trengs det et vifterom på 30 kvm, mens tilsvarende areal for de tre aggregatene med anslutning i toppen er så lite som 10 kvm. I tillegg frigjores verdifullt takareal som for eksempel kan brukes til en takterrasse, sier Lars Lerdalen i IV Produkt AS

Flere aggregatserier fra IV Produkt med integrert reversibel varmepumpe

I 2017 lanserte IV Produkt ThermoCooler HP til Envistar Flex-serien. Gjennom smart installasjonstenkning og lavt energiforbruk skapte den integrerte reversible varmepumpen helt nye muligheter. Nå har stor etterspørsel etter denne løsningen ført til at ThermoCooler HP også er tilgjengelig for Envistar Top-serien.

0

– ThermoCooler HP ble en umiddelbar suksess da den kom på markedet for to år siden, og den er allerede levert til mange prosjekter i Europa. Både på vinteren og sommeren har den reversible varmepumpen fungert på best mulig måte, sier Lars Lerdalen, salgssjef i IV Produkt Norge.
– Kombinasjonen av et aggregat med kanalanslutning i toppen og en integrert reversibel varmepumpe har vært etterlengtet i markedet lenge. Med tanke på den store etterspørselen og høy kvalitet på produktet, har vi tro på at produktet vil slå godt an i markedet, påpeker Lerdalen.

Han forteller videre at på en kald vinterdag med -20 °C klarer Envistar Top med ThermoCooler HP å blåse inn en tilluftstemperatur pa 20 °C med en avtrekkstemperatur pa 22 °C uten å tilføre ettervarme. Hvis rotoren har en virkningsgrad på 83 %, kan den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP sammen med rotoren nå en tørr temperaturvirkningsgrad på over 90 %.

Saken fortsetter under bildet:

I tillegg til Envistar-Flex-serien, fås nå også Envistar -Top serien med integrert reversibel varmepumpe.

Besparelser takket være smart installasjonstenkning
I likhet med kjølemaskinen EcoCooler er det mange fordeler med ThermoCooler HP integrert i Envistar Top. Lave installasjons- og driftskostnader er to av dem. Uten kjøleinstallasjoner på taket kan dyre rørinstallasjoner unngås, og de effektive komponentene gjør at energiforbruket blir svært lavt. Kjøling av et kontorbygg krever faktisk så lite som 3 – 4 kWh/m²/år.

Uante muligheter med arealbesparelser
– For å sikre et behagelig inneklima i en ny bygning blir det ofte installert et stort ventilasjonsaggregat med kanaltilkopling i gavlen, i kombinasjon med en kjøleinstallasjon på taket. Men ved å plassere Envistar Top med ThermoCooler HP i hver etasje kan man spare opptil 75 prosent av gulvarealet. Dessuten kreves det ingen installasjoner på taket, sier Lerdalen videre.

Aggregatene plasseres bak doble dører, og det tilstøtende arealet kan brukes til service og inspeksjon. Med denne løsningen får hver etasje individuell temperaturregulering og muligheten for egen strømregning.

Saken fortsetter under bildet:

Illustrasjon som viser hvordan man oppnår den store arealbesparelsen.

– Disse arealbesparelsene gir muligheter for enten å bygge færre antall kvadratmeter eller å bruke arealet til noe mye hyggeligere, for eksempel ekstra kontorer og en nyttig takterrasse. Endringer av denne typen øker eiendommens verdi og gir potensial for ytterlige investeringer, sier Lerdalen.