Bjørn A. Grimsrud, VVS-ing, og fagsjef i Fagrådet for Våtrom, og forskningsleder Lars Erik Fiksum, avd. Bygninger og installasjoner i Sintef Community stilte høytidlig og flott kledd når de hadde invitert 150 gjester til feiringen av 25-års jubileet for våtromsnormen.

Fagrådet for våtrom og Sintef feiret 25 år med Våtromsnormen

Feiret med over 150 gjester:

0

Arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, utførende håndverkere og takstmenn feiret nylig Våtromsnormens 25-årsjubileum på Ullevaal i Oslo. Våtromsnormen har gjennom årene tolket kravene i regelverket og fremmet løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene.

I løpet av årene ser Fagrådet for våtrom og Sintef Community at Våtromsnormen har fått en sterk posisjon i hele byggenæringen.

– Stadig flere byggherrer og entreprenører velger å følge Våtromsnormen. Store aktører som OBOS og Oslo Kommune Boligbygg benytter normen og vi ser at også forbrukerne er blitt flinkere til å etterspørre kvalitetsnivået normen representerer. I tillegg ser vi en økning i antallet rørleggerbedrifter som ønsker å bli godkjent Våtromsbedrift. De opplever at de ikke får jobbene om de ikke er godkjente, sier Bjørn A. Grimsrud, VVS-ingeniør og fagsjef i Fagrådet for Våtrom.

Tett samarbeid
Våtromsnormen er resultatet av et langvarig samarbeid mellom bygghåndverks-organisasjonene, materialleverandørene, utstyrsleverandørene, Byggforskningsinstituttet og Sintef.

– Normen er en konkretisering av kravene i TEK som hovedsakelig er funksjonskrav med et gitt kvalitetsnivå. Vi har tolket disse forskriftskravene og omsatt de til praktisk gode løsninger både for prosjekterende og utførende, sier han.

Kontinuerlig utvikling
Han forteller at normen er gjenstand for kontinuerlig forbedring.

– Vi ser hele tiden etter forbedringer og nye løsninger. Dette gjør vi basert på tilbakemeldinger fra brukere, endringer i regelverket, og hva leverandører og produsenter har av nye produkter, verktøy og metoder. Vi jobber aktivt for at normen skal være oppdatert hele tiden.

– Vi jobber derfor tett sammen med brukere, produsenter, leverandører, forskningsmiljøer og myndigheter. Det er samarbeidet mellom alle aktører i bransjen som gjør oss i stand til å være oppdatert hele tiden, sier han.

Han får støtte av forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved Vannskadekontoret i SINTEF.

‒ Våtromsnormen har blitt forbedret gjennom 25 år og anvisningene for hvordan man bygger bad er revidert kontinuerlig siden 1994. Dette gjelder både hvordan man bør bygge sluk, rørnett, membran og mye annet, avslutter Fiskum.