Illustrasjonsfoto. Foto:Veidekke.

Slik kan vi bygge dobbelt så raskt

Nytt forskningsprosjekt har vist at tidsbruken kan halveres:

0

Planlegging og bygging av veier og hus tar for lang tid. Det utgjør et samfunnsproblem i Norge. Men et nytt forskningsprosjekt har vist at tidsbruken kan halveres.

Det kan gå vinter og vår fra de første behovene blir konkretisert, til bygget eller prosjektet er klart.

Et eksempel mange kjenner til er byggingen av E18, som stadig rammes av utsettelser.

– På store prosjekt som for eksempel bygging av infrastruktur som vei og jernbane, kan plan- og gjennomføringsfasen i verste fall strekke seg over tiår, og man risikerer med det at behov og mål har gått ut på dato før det overleveres og tas i bruk, sier forsker og prosjektleder Agnar Johansen i SINTEF.

– Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske bygg- og anleggsprosjekter. Forsker Agnar Johansen, SINTEF.

Nylig avsluttet han forskningsprosjektet SpeedUp, som siden 2014 har sett på metoder for å halvere gjennomføringstiden i bygg- og anleggsprosjekter. Prosjektet har demonstrert gjennom flere caser over hele landet at radikalt kortere gjennomføringstid er mulig.

– Og det trenger verken være dyrt eller slitsomt å få til, men krever en annen fokus på tid, det må bety at man leverer raskt, sier SINTEF-forskeren.

Fakta:
SpeedUp er et forskningsprosjekt utført av forskere ved SINTEF i samarbeid med NTNU, Aalto universitetet i Helsinki, Berkely universitetet i California og Construction Industry Institute i USA, samt 9 industripartnere: Reinertsen, Jernbaneverket, Statsbygg, Oslo kommune, Forsvaret, OPAK, FAVEO/WSP, Bundebygg og Statens vegvesen.

Ikke nok vilje til å effektivisere

SpeedUp startet med å gjøre målinger av plan og byggetider, se på erfaringstall og data, samt hvor mye penger som blir anvendt i hver fase.

Konklusjonen er klar:

– Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske bygg- og anleggsprosjekter. På mange felt greier man å gjøre mye mer enn det og. SpeedUp har eksempler der det er brukt to måneder på planarbeid som normalt tar ett år. Spørsmålet er hvorvidt de involverte virkelige ønsker å jobbe hurtigere, sier Johansen.

Han mener det først og fremst mangler vilje til å gjøre noe med problemet.

– Det er ofte ikke nok insentiver til å effektivisere plan- og byggefasen, og det fokuseres for lite på verdiene av å gjøre ting raskere, sier SINTEF-forskeren, som også trekker fram at det å gjøre prosjekter i stand til å omsette mer penger over kortere tidsperioder er et nøkkelpunkt om man ønsker å endre varigheten på prosjektene.

Mer info om forskningsprosjektet finner du her.