Illustrasjon

Hva betyr den nye IA-avtalen for din bedrift?

Arbeidsmiljø og oppfølging av lange og/eller gjentakende sykefravær er viktig i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

0

Avtalen gjelder frem til 2022 og målet er å redusere sykefraværet med ti prosent fra 2018-nivå, samt redusere frafallet fra arbeidslivet.

Her kan du lese hele IA-avtalen. IA- eller ikke-IA-bedrift?

Alle bedrifter i Norge kan nå kalle seg en IA-bedrift, men skal du ha tilgang på virkemidlene som ligger i avtalen, må du gjøre en innsats.

Dette må du ha på plass:

 • Du må kunne vise at ledelsen og de ansatte i bedriften samarbeider om arbeidsmiljøarbeid.
 • Dere må drøfte internt om dere vil benytte en utvidet egenmelding slik det har vært praktisert gjennom IA-avtalen (maks 24 dager pr 12 måneder, maks 8 dager sammenhengende) eller om dere skal begrense denne til folketrygdlovens bestemmelser (maks 12 dager pr 12 måneder, maks 3 dager sammenhengende).
 • En annen mulighet er å lage en lokal ordning som for eksempel en mellomting mellom disse.
 • Det er viktig at leder og ansatte er enige om hva som gjelder i bedriften.

Les mer om utvidet egenmelding i Arbinn.

Dette kan du få:

 1. Tilgang på en kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter som kan bistå dere (gratis). IA-bedrifter som allerede har en fast kontaktperson, vil kunne beholde denne.
 2. Søke om ekspertbistand i vanskelige enkeltsaker med lange og/eller gjentakende fravær der tilrettelegging på arbeidsplassen ikke fører frem.
 3. Utvalgte bransjer har fått midler for å målrette sitt partsarbeid for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, disse er:
  • Byggenæringen (BNL)
  • Matnæringene (NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge)
  • Norsk Industri (hjelp til omstilling) og Norsk Olje og Gass
  • Persontransport (Spekter) Her deltar NHO Transport
  • Sykehusene (Spekter)
  • Barnehager (KS)
  • Sykehjem (KS) Her deltar NHO Service og Handel
 4. Det utvikles en Arbeidsmiljøportal for verktøy og veiledning. Denne utvikles av Arbeidstilsynet i samarbeid med NAV, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Idebanken.

  Kilde:BNL