Adm.direktør i Rørentrprenørene Norge.Marianne W. Røiseland.

– Beklager, Bravida!

Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge:

0

Jeg beklager på det sterkeste uttalelser jeg kom med i oppslaget i VVS Forum 22.08.2019 med tittelen “– Rør er ikke bransjens sorte får!”

Les: – Rør er ikke bransjens sorte får!

I ettertid har jeg forstått at disse kan leses på en måte som absolutt ikke var meningen.

Artikkelen Røiseland referer til: Rørbransjen henger stadig lenger etter

Administrerende direktør Tore Bakke brukte ikke ord som “sorte får” og “sinke” og hevdet ikke at grossistene har for stor makt, i innlegg på VVS Forum 12.08.2019, med tittel “- Rørbransjen henger stadig lenger etter”. De begrepene var min tolkning av hans syn, noe jeg i ettertid ser kom helt galt ut.

Tore Bakke takket allerede i vår ja til å delta på vår entreprenørkonferanse.

Det som står fast i mitt innlegg er tre ting. For det første; digitalisering og utvikling er godt i gang i rørbransjen. Entreprenører – som Bravida og andre– leverer stadig mer kompliserte tjenester, på et høyt nivå.  For det andre; de tekniske fagene må tidlig inn i planleggingsfasen av byggene. For det tredje; de tekniske disiplinene har alt å tjene på å stå sammen.

På disse viktige områdene opplever jeg ingen uenighet med Tore Bakke.

Marianne W. Røiseland
Adm. dir,
Oslo 26/8-2019