Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening.

Behov for 160 milliarder kroner til vedlikehold av offentlige bygninger

Ifølge en rapport fra RIF

0

Offentlige bygninger har behov for 160 milliarder kroner til nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, viser en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Foreningen står bak rapporten hvor tilstanden på fylkeskommunale og kommunale bygninger er kartlagt. Alt fra administrasjonsbygninger, barnehager og skoler til kulturbygninger og pleie- og omsorgsbygninger er tatt med.

Bygningene oppgis å ha en samlet verdi på 700 milliarder kroner, skriver VG på sine nettsider.

Fuktskader og dårlig ventilasjon
Etterslepet i vedlikeholdet og behovet for nødvendige oppgraderinger på bygningene er beregnet til 160 milliarder kroner av de rådgivende ingeniørene. Behovene er store over hele landet.

– Bygninger med dårlig teknisk stand og manglende vedlikehold er utsatt for fuktskader og dårlig ventilasjon. Det skaper grobunn for mugg og kan gjøre folk syke, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF.

– Jeg synes det høres mye ut, men merker meg at det inkluderer oppgraderinger, og da spørs det jo hva man legger i det, sier styreleder Jan-Egil Clausen i Norsk kommunalteknisk forening.

Ifølge Clausen bruker norske kommuner årlig 35 milliarder kroner på nybygg og oppgraderinger.

Kan gjøre folk syke
– De mest sårbare i samfunnet vårt, barn og eldre, oppholder seg i barnehager, skoler og helsebygg, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til VG. Hun peker på sammenhengen mellom inneklima og helse.

– Bygg med dårlig teknisk stand og manglende vedlikehold er utsatt for fuktskader og dårlig ventilasjon, det skaper grobunn for mugg og kan gjøre folk syke, forklarer hun.

I rapporten er en kartlegging av 7,5 millioner kvadratmeter kommunale og fylkeskommunale bygg omtalt. Av de undersøkte byggene er nærmere 70 prosent over 40 år gamle, skriver ingeniørene, som påpeker at disse ofte ikke er tilrettelagt dagens bruksformål og -mønster.

I rapporten kommer det blant annet fram at:

52 prosent av videregående skoler mangler vedlikeholdsplan
43 prosent av kommunale skoler mangler vedlikeholdsplan

– Jeg er overrasket over at man ikke tenker mer på at byggene skal stå i mange år. Gode løsninger som kanskje koster mer, men blir totalt sett billigere på sikt, sier Hansteen.