ÅF og Pöyry blir AFRY

Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap med prosjekter i mer enn 100 land. Denne uken lanserte selskapet sin nye merkevare, AFRY. Merkevaren er en kombinasjon av bokstavene i ÅF og Pöyry: AF + RY.

0

Siden 22. februar 2019 har ÅF og Pöyry vært ett selskap med prosjekter i mer enn 100 land. Denne uken lanserte selskapet sin nye merkevare, AFRY. Merkevaren er en kombinasjon av bokstavene i ÅF og Pöyry: AF + RY.

Begge selskapene har en lang historie. ÅF ble grunnlagt i 1895 og Pöyry i 1958. Med sammenslåingen blir selskapet det største selskapet i sitt marked i Norden. AFRY er en global aktør med nesten 17 000 ansatte og med kontorer i 50 land.

Selskapet er et ledende ingeniør-, design- og rådgivningsselskap innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri, og med prosjekter i mer enn 100 land er den årlige omsetningen på omtrent 20 milliarder svenske kroner.

– Vår posisjon som et globalt selskap bekreftes med lanseringen av AFRY. Gitt den eksponentielle teknologiske utviklingen vi står overfor, er våre tjenester og løsninger mer relevant enn noen gang. De siste årene har vi opplevd en betydelig vekst, og omsetningen har doblet seg siden 2015. Jeg er stolt av historien vår, og gleder meg til fortsettelsen hvor vi vil ha enda sterkere fokus på bærekraftige løsninger. Vi tar med oss det beste fra både ÅF og Pöyry inn i den nye merkevaren AFRY, forteller Jonas Gustavsson, konsernsjef i AFRY.

I tider med økt globalisering, urbanisering, digitalisering og klimaendringer er behovet for bærekraftige løsninger større enn noen gang. Det krever omstilling og en helhetlig tilnærming.

– Vår erfaring er at økende kompleksitet og et mangfoldig interessentlandskap krever en ny og helhetlig tilnærming, hvor modig lederskap, evne og vilje til samhandling blir nøkkelfaktorer for å utvikle bærekraftige løsninger både for og med kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter, sier Christopher Klepsland, administrerende direktør for ÅF-selskapene i Norge.

Med en ny felles merkevare og tjenestetilbud, vil AFRY styrke sin posisjon i kjernemarkedene Sverige, Norge, Danmark, Finland og Sveits. Internasjonalt forsterker selskapet posisjonen innenfor for eksempel energi- og prosessindustri.

En hovedutfordring for AFRY som for resten av bransjen er å tiltrekke seg de beste medarbeiderne og sikre riktig kompetanse. – Vi ønsker å fortsette og være en av de mest attraktive arbeidsgiverne for ingeniører, forskere, designere og rådgivere, avslutter Gustavsson.