Konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg

Veidekke skiller ut byggvirksomheten som egen enhet

I juni ble Veidekkes norske byggevirksomhet skilt fra anleggsvirksomheten. Veidekke Bygg er nå omorganisert, og konserndirektør Hans Olav Sørlie har sin nye ledergruppe på plass.

0

– Vår byggvirksomhet er ledende i flere av sine markeder, vi må imidlertid innse at deler av virksomheten ikke leverer tilfredsstillende resultater. De endringene vi nå gjør skal bidra til at enheter med lønnsomhetsutfordringer skal kunne prestere på et betydelig høyere nivå, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Markedsutviklingen de senere årene peker i retning av at det største vekstpotensialet for byggevirksomheten i Norge ligger i og rundt de store byene. I tillegg må Veidekke Bygg tilpasse seg en ny hverdag der kunder, leverandører og konkurrenter opererer med større geografisk nedslagsfelt enn tidligere.

– For å øke vår konkurransekraft og lønnsomhet må vi i større grad gå i retning av produktspesialisering og standardiserte prosesser innen prosjektutvikling og kalkulasjon. Dette innebærer at vi må bygge opp kraftsentre som innehar kompetanse og ressurser til å møte denne utviklingen. Endringene innebærer nye krav og forventninger, og vi må tilpasse vår organisasjon etter dette, avslutter Sørlie.

Ny organisasjonsstruktur 
Veidekke Bygg vil omfatte tre jevnstore regioner i omsetning, men med svært ulik geografisk utstrekning: Virksomheten i Oslo blir en egen region ledet av regionsdirektør Anders W. Haugen. Region Øst samler den øvrige virksomheten på Østlandet ledet av regionsdirektør Hallgeir Schanche. Region Vest omfatter de tre nye storbyregionene Trondheim, Bergen og Stavanger og ledes av regionsdirektør Birte Almeland.

I tillegg omfatter ledergruppen i Veidekke Bygg økonomidirektør Pål Christian Hustoft og HR og HMS-direktør Lars Tronsmo.

Storbyregionene Stavanger, Bergen og Trondheim blir ledet av henholdsvis Are Westbye, Ingmar Austevoll og Ståle Brovold.