- Det er klart at vannskadene kan reduseres kraftig, men dette krever forskning, opplæring og gode produkter. Dette vil gi resultater som kommer både forsikringsselskapene, enkeltmennesket og samfunnet til gode, forteller forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk.

– Trist at forebygging av vannskader prioriteres bort

Vannskadekontoret mister finansieringen og legges ned:

0

– Forsikringsselskapene ønsker å trekke seg fra finansieringen av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk. Vi mener at investering i vannskadeforebygging er svært viktig og noe forsikringsselskapene heller burde satse på.

Lars-Erik Fiskum hos SINTEF mener situasjonen rundt Vannskadekontoret, er beklagelig. VVS Forum har fått en rekke henvendelser fra bransjefolk som bruker uttrykk som flaut og pinlig om forsikringsselskapenes forunderlige retrett.

Viktig institusjon
Vannskadekontoret, som er den eneste institusjonen i Norge som jobber på heltid med forebygging av vannskader, fjernes nå som følge av at forsikringsselskapene stopper bidraget. Det er ingen logikk i beslutningene om å trekke støtten til det mange karakteriserer som en av sanitærbransjens viktigste institusjoner. Fiskum er klar over at han har flere hatter, og dermed selv legger hodet på blokka:

– Til dem som måtte mene at jeg gråter for min syke mor, så er svaret ja. Helt riktig. Vannskadekontoret ligger klar til begravelse, da må det være lov å bli litt blank i øya.

Fartsblinde forsikringsselskaper?
80.000 vannskader koster oss rundt fire milliarder kroner i året. Medregnet lekkasjer i våtrom og egenandeler passerer vi fem milliarder. Mens antall branner og innbrudd går ned, øker antall vannskader – nettopp fordi det ikke drives nok forebyggende arbeid.

– Forebygging av vannskader krever kontinuerlig forskning, testing og opplysningsvirksomhet, forklarer Fiskum.

Etterlyser samfunnsansvar
Forsikringsselskapene har inntil nylig vært trofaste bidragsytere til Vannskadekontoret, men så trekker de seg en etter en.

– Vi mener forsikringsselskapene må ta et samfunnsansvar og gi litt av overskuddet for å få ned vannskadene. De bør bidra til opplæring og nytenkning, mener Fiskum. For å unngå framtidige vannskader må vi tenke langsiktig. Forenklinger og feil som utføres i dag, vil straffe seg om noen år.

Mye å spare
Fiskum synes det er greit at forsikringsselskapene sponser alle slags kulturaktiviteter, men de må ikke glemme kjerneområdet for sin virksomhet.

– Det er klart at forebyggende tiltak vil redusere kostnadene for vannskader. Med riktig kompetanse ved prosjektering og bygging av sanitærinstallasjoner kan vi sannsynligvis halvere dagens fem milliarder kroner. Dette vil være en besparelse som kommer både forsikringsselskapene, samfunnet og ikke minst enkeltmennesket til gode.

Norsk Vannskaderåd etableres
– Vi jobber med å etablere et nytt Norsk Vannskaderåd hvor vi kan samle den kompetansen som finnes på området. Fiskum ser for seg en bred, tverrfaglig sammensetting.

– Vi sparer mye i fremtiden ved å bygge riktig i dag. Det handler om kompetansen til de som gjør jobben og de som prosjekterer. Vi trenger et selvstendig og uavhengig Norsk Vannskaderåd hvor vi kan samle hele bransjen, understreker Fiskum, som legger til at her vil også forsikringsselskapene ha en fin mulighet til å ta del i fellesskapet.