Boligmappa er boligens servicehefte, og mottar dokumentasjon direkte fra håndverkere.

Telenor gjør integrasjon med Boligmappa

Med nye og smarte digitale løsninger kan håndverkere få en enklere arbeidshverdag. Telenor har utviklet løsninger som sparer håndverkere for mye papirarbeid. Også boligeiere drar nytte av digitaliseringen.

0

 

Hverdagen for håndverkere består av mange tungvinte manuelle rutineoppgaver, for eksempel innen fakturahåndtering.

Telenor og bransjeorganisasjonen Nelfo styrker nå samarbeidet for å hjelpe elektrikere med å digitalisere arbeidsprosessene. Sammen med Boligmappa og Nelfo har Telenor videreutviklet konseptet Smart Arbeidsdag.

– Tilbakemeldingen fra bedriftskundene er at de ønsker en arbeidsdag med mindre papirarbeid. Telenor lanserte Smart Arbeidsdag for å hjelpe småbedrifter innen service- og håndverkerbransjen å digitalisere sine arbeidsprosesser. Smart Arbeidsdag gir deg full kontroll på ordreplanlegging, time- og materiellregistrering med mobilen som verktøy, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

– Tilbakemeldingen fra bedriftskundene er at de ønsker en arbeidsdag med mindre papirarbeid. Telenor lanserte Smart Arbeidsdag for å hjelpe småbedrifter innen service- og håndverkerbransjen å digitalisere sine arbeidsprosesser. Smart Arbeidsdag gir deg full kontroll på ordreplanlegging, time- og materiellregistrering med mobilen som verktøy, forteller Ove Fredheim, leder av bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Integrerer Boligmappa
Telenor jobber kontinuerlig med å tilpasse tjenesten til håndverkernes behov, og en av forbedringene vi lanserer er integrasjon med Boligmappa. Boligmappa kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere, og er serviceheftet for alle bygg og boliger i Norge.

– Integrasjonen gjør det enkelt å overføre dokumentasjon fra Smartday inn i Boligmappa, og sikrer at viktig boligdokumentasjon ikke blir borte over tid. Dette gir håndverkerbedriften full servicehistorikk på en og samme bolig et sted, forteller Fredheim.

– Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for dagens og fremtidige eiere. Boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen. God historikk er verdt å ta vare på, understreker Per-Christian Svendsen, daglig leder i Boligmappa.

Vil tidstyvene til livs
Bransjeorganisasjonen Nelfo, som organiserer landets elektro-, ekom- og heisbedrifter vil samarbeide med Telenor for å bli kvitt bransjens tidstyver.

– Våre medlemmer forteller at de sliter med lange kvelder med administrasjonsoppgaver, et lappebasert ordresystem og systemer som ikke snakker sammen. Målet til Telenor er å fjerne dobbeltarbeidet ved at systemene snakker sammen og at alt skal kunne gjøres digitalt, der hvor man er, på mobilen. Med Smartday kan håndverkerne bruke mer tid hos kunder og mindre tid på administrative oppgaver, sier Jon Steinar Sjøvik Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo.