Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk

TECEs påstander er ikke basert på fakta

Tilsvar fra Sintef Byggforsk og Lars-Erik Fiskum:

0

Vi viser til TECEs artikkel i VVS-forum datert 7. oktober om at SINTEF Byggforsk “undergraver den norske rørleggeren”.

Kravene i TEK til lekkasjesikring og utskiftbarhet er viktige føringer for installasjoner i bygninger. Kravene er formulert av myndighetene (DiBK) for å redusere de bygningsmessige konsekvensene og kostnadene som følge av en vannlekkasje. Vi bygger på disse kravene i Byggforskserien, Våtromsnormen og SINTEF Teknisk Godkjenning.

Saken Sintef Byggforsk referer til kan du lese her:
– Sintef Byggforsk undergraver rørleggeren

Mens vanlige plassbygde baderom i boliger normalt bygges uten sjakt som kan brukes som tilkomst for utskiftning av toalettsisterne, er bruk av sjakt til slike formål en vanlig brukt løsning for prefabrikkerte baderomsmoduler i hoteller og boligblokker. Derfor presiserer vi i våre anvisninger at man må oppfylle kravet til utskiftbarhet for sisterner i plassbygde baderom ved utskiftning fra selve baderommet, mens man bruker sjakt for utskiftning av toalettsisterne der man bruker prefabrikkerte baderomsmoduler. I Byggforskseriens anvisning 520.130 Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler er det gitt en tydelig forklaring på hvordan kravet til utskiftbarhet skal ivaretas. Dersom TECE hadde kontaktet oss eller lest vår anvisning kunne man enkelt fått avklart dette.

SINTEF Byggforsk har de samme krav til alle aktører som ønsker å få en SINTEF Teknisk Godkjenning for innbyggingssisterner. Vi har også de samme krav til alle aktører som ønsker å få SINTEF Teknisk Godkjenning for prefabrikkerte baderomsmoduler.

Vi synes det er trist at TECE velger å bruke media for å kritisere SINTEF Byggforsk, når påstanden om forskjellsbehandling ikke er basert på fakta. Vi oppfordrer TECE til å kontakte oss om slike saker i fremtiden, slik at diskusjoner i bransjen kan gjøres med utgangspunkt i korrekte fakta i de aktuelle sakene.

Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk