Omsorgsbyggs adm.dir. Per Morten Johansen (t.v.) og Øivind Christoffersen som trakk seg som styreleder i Omsorgsbygg i oktober.

Styreleder trekker seg og adm. direktør ber om samtaler med styret om sin rolle

Omsorgsbygg:

0

Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert.

Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket.

Styreleder Øivind Christoffersen har funnet det riktig å trekke seg som styreleder, og har informert byråden om dette. Det øvrige styret fortsetter av hensyn til foretaket.

Dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, vil inntil videre fungere som styrets leder.