Ansatte og ledelse i Stavanger Klima AS, daglig leder Øystein Frafjord helt til høyre.

Stavanger Klima blir en del av FLOW Group

Stavanger Klima AS blir fra 1. juni en del av FLOW Group, med hovedansvar for fagområdet klimatjenester til B2B segmentet i Stavanger og omegn. Selskapet ble etablert i 2003, og er en lokal leverandør av ventilasjon, inneklima, service og vedlikehold.

0

– Selskapet er velrenommert og har bred kompetanse innen industri og næringslivsbygg, samt større boligkomplekser. De passer prefekt inn i vår strategi for ekspansjon innen B2B segmentet i Stavanger og omegn, sier Mads Meisingset, daglig leder i FLOW Group Norge i en pressemelding.

– Vi er meget godt fornøyd med å bli en del av FLOW Group sier Øystein Frafjord, daglig leder i Stavanger Klima AS. Dette vil gi oss ytterligere kompetanse, styrke og muligheter til å ta større markedsandeler i vår region. Sammen med de andre FLOW selskapene vil det gi oss strategiske synergier som kommer både oss og våre kunder til gode, sier Øystein Frafjord.
– Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av våre tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere, derfor er FLOW Group, med sin strategi og sitt konsept en perfekt partner for oss sier Øystein Frafjord.

– Ved å gå sammen i en landsdekkende gruppering av lokale aktører høster vi betydelige stordriftsfordeler, forenkler de administrative prosessene, reduserer risikoen for den enkelte virksomheten, øker konkurransekraften lokalt og nasjonalt, og forbedrer resultatene for den samlede forretningsdriften. Slik frigjøres også tid og ressurser til å bli enda bedre til det vi skal være best på. Å skape gode kundeopplevelser, påpeker, Øystein Frafjord.

– Det blir ikke aktuelt å ta inn flere klima selskaper i FLOW Group i Stavanger og omegn, all vår vekst i dette området innen klima skal skje gjennom Stavanger Klima AS sier Mads Meisingset til slutt i meldingen.