RØRLEGGERARBEIDER: Anders Thime i RørCompaniet og daglig leder David Koht-Norbye i Østfoldbadet underskriver kontrakten.

RørCompaniet skal levere rørleggerarbeider til Østfoldbadet

RørCompaniert skal levere alt av rørleggerarbeider til det nye utendørsanlegget ved Østfoldbadet i Askim. Kontrakten gjelder leveranse av sanitær, varme, brannslokking og kjøleanlegg i forbindelse med utvidelsen av Østfoldbadet.

0

Det er Askim Entreprenør skal bygge ut Østfoldbadet i Askim.

Kostnadsrammen for utbyggingen av Østfoldbadet er på 153,1 millioner kroner, og prosjektet er delt opp i fire kontrakter. Askim Entreprenør ble eneste tilbyder på grunnarbeidene og oppføringen av svømmehallen med garderober og rom for aktiviteter, etter at et par andre trakk seg i sluttspurten, heter det i pressemeldingen.

Caverion i Askim er tilbudt jobben med å levere alt det elektriske, Bryn Byggklima fikk ventilasjonskontrakten, og RørCompaniet i Sarpsborg fikk altså kontrakten med å levere varme, sanitær, brannslokkingsanlegg og komfortkjøling.

Tidligere er det inngått samspillkontrakt med Mysen-firmaet Processing Norge om leveringen av stålbassengene, vannbehandlingen og automatisering av eksisterende bassenger.

– Nå skal vi sammen med Askim Entreprenør planlegge rigging og byggestart. Alt ligger til rette for oppstart i juni. Utendørsbassenget og kjelleren med alt det tekniske, regner vi med å ha tolv måneders byggetid på. Selve svømmehallen og tilhørende lokaler er det satt av 15 måneder til. Vi deler prosjektet i to slik at vi får med oss hele sommeren i utebassenget, og så tar vi resten etter ferien neste år, sier daglig leder David Koht-Norbye i Østfoldbadet.

Åpning av det nye anlegget er satt til sommeren 2019.