Administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen

Rekordinvestering: 12,7 milliarder til skolebygg i Oslo

Undervisningsbygg har fått tildelt 12,7 milliarder kroner til Oslos skolebygg for neste fireårsperiode i det nylig framlagte forslag til Oslobudsjett.

0

– Vi konstaterer med stor entusiasme at byrådet satser på byens skolebygg sammen med bygging av diverse flerbrukshaller i tilknytning til skoler, forteller adm. direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg.

Av de 12,7 milliarder til investeringer inngår 600 millioner til akuttiltak og generell rehabilitering.

I 2019 skal ni større prosjekter stå ferdig: Vetland skole, Uranienborg skole, Uranienborg flerbrukshall, Gamle Løren (byggetrinn 2), Hasle skole, Årvoll flerbrukshall, Nordvoll sterkavdeling, Nordseter skole og Prinsdal skole.

– 207 millioner kroner i perioden skal brukes på tiltak som skal bedre energieffektiviseringen i byggene samt utvikle og vedlikeholde grøntområder på skolene, forteller Rigmor Hansen.

I 2019 er Oslo kåret til Europas miljøhovedstad og Undervisningsbyggs følger opp kommunens ambisiøse miljømål ved å satse på innovasjon og miljøvennlige løsninger i byggene – også når skolene skal rehabiliteres.