Are S. Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

– Regelverket hindrer nytenking og innovasjon!

Klar tale fra Rørentreprenørene Norge:

0

– Her i landet har vi et lovverk som vanskeliggjør nytenking og innovasjon. Det er nok en av årsakene til at det oppstår uenigheter og disputter, sier Are Skaar Nielsen Fagsjef Sanitærteknikk, utdanning og rekruttering.

Skaar Nielsen har registrert at det er en heftig ordveksling mellom ulike leverandører og Sintef Byggforsk, men ønsker ikke fyre opp under den. Han er derimot klar på at diskusjonene trolig har sammenheng med uklart regelverk.

Hva menes egentlig i ordlyden i TEK?
– For å prøve å klargjøre må vi se på hva som egentlig står i teknisk forskrift (TEK).  Forskriften omhandler rør og utstyr som installasjoner, noe som kan oppfattes som forvirrende. I §15-5 litra 3a) i veiledningsteksten nevnes at tilrettelegging for fremtidig utskifting av ledninger (rør) er vesentlig. Det bør kunne klargjøres om det er utstyr som skal sikres eller om de faktisk mener at alle rørføringer skal sikres med automatikk og følere.

– Hvis det siste er tilfelle vil byggene vi bygger bli vesentlig dyrere å bygge og ikke minst drifte. Leverandørene av rørløsninger garanterer for sine produkter forutsatt montasjeanvisning er fulgt, påpeker han.

Vanskeliggjør nytenking
– I alle andre land jeg er kjent med gjelder de samme kravene for lekkasjesikring. Bortsett fra Norge. I Norge har vi fått et lovverk som vanskeliggjør nytenkning og innovasjon, man ønsker både belte og bukseseler!

– Ved å ha så strenge regler for innbygningssisterner så ser man at flere heller velger å montere tradisjonelle toaletter for å unngå en til tider håpløs monteringssituasjon. Det er blitt laget alskens løsninger fra forskjellige aktører med mer eller mindre hell med tanke på lekkasjesikring.

En frivillig norm
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er sentral i diskusjonen mellom leverandører og Sintef Byggforsk. Skaar Nielsen minner om at BVN er en frivillig norm, og at denne på enkelte punkter stiller strengere krav enn lovverket.

– At man ønsker bedre løsninger enn lovverkets minstekrav er i bransjen og samfunnets interesse. Ved å kreve i BVN at sisterne skal være tilgjengelig fra front er et fornuftig krav da man slipper å bryte tettesjiktet i rommet da membran skal være bak sisterne på våtrom.

– Men vi monterer slike sisterner i tørre rom også og TEK 17 sier ingen ting om hvilke side utskifting eventuelt skal skje. Dermed sitter vi igjen med at de forskjellige leverandørenes produkter med hell kan benyttes i ulike løsninger/situasjoner.